Agenda

SBE organiseert een breed scala aan activiteiten voor leden en niet-leden. Als lid krijgt u hiervoor uitnodigingen via e-mail. Hieronder vindt u een korte selectie van aankomende activiteiten. Een overzicht van alle geplande activiteiten vindt u in de agenda.

 

Nieuws

Filter
  • Alle doelgroepen
  • Duurzaamheid
  • Gasbevingen
  • Groene Groninger
  • Leefbaarheid
  • Ondernemingsklimaat
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Studio SBE
  • Veiligheid

SBE is partner van ‘Maak Het’

Met de campagne ‘Maakt Het’ gaat de industrie in Noord-Nederland zich de komende jaren promoten op de arbeidsmarkt. Dit is nodig want het tekort aan technisch personeel is groot en gaat de komende jaren verder toenemen.

De campagne is een initiatief van de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL).

De Makers

Wij zijn de Makers in de Eemsregio. Wij staan voor actie, voor verandering, voor doen. Samen werken we aan perspectief, versterken we de regio en werken we aan werk.

De Makers

Wij zijn De Makers in de Eemsregio. De bedrijven in de havens, de producenten en alle bedrijven die productie mogelijk maken.

Ruimte om te ondernemen. Daar werken we aan. We zorgen voor perspectief, versterken de regio en werken aan werk. Dat doen we door te agenderen, te initiëren, te informeren en te organiseren. En we werken daarvoor samen. Met elkaar én met overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Wij staan voor actie, voor verandering, voor doen. Samen vormen we een groep bedrijven die prachtige dingen doet in de Eemsregio. Samen zijn we de Samenwerkende Bedrijven Eemsregio, SBE.

Ondernemingsklimaat

Dit betekent ruimte om te ondernemen voor bestendige economische ontwikkeling in een sterke Eemsregio. Harmonie met de omgeving is daarbij altijd het streven, goed “noaberschap” het uitgangspunt. Werkgelegenheid in de regio en een goede buur voor de Waddenzee, de Dollard en de inwoners van de Eemsregio.

Lees over deze dossiers

Veiligheid

Veilig werken staat bij bedrijven op één. Dit betekent een veilige werkplek voor medewerkers (arbeidsveiligheid) en maximale veiligheid voor de omgeving (externe veiligheid).

Lees over deze dossiers

Leefbaarheid

SBE staat voor de ontwikkeling van de Eemsregio. Dat begint bij voldoende werk, maar gaat ook over een mooie plek voor medewerkers om te wonen.

De havens in de Eemsregio leveren meer dan 25% van de werkgelegenheid in de kustgemeenten. Goed onderwijs in de regio, bereikbaarheid en overige faciliteiten horen bij de groei in deze sector.

Lees over deze dossiers

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat al lang op de agenda in de Eemsregio. Dat kan ook niet anders met het werelderfgoed Waddenzee op de hoek. Maar het Noorden heeft ook een uitstekende uitgangspositie door de ligging aan zee, de havens, de energie infrastructuur, het agrarisch achterland en het sterk geïntegreerde cluster.

Bedrijven hebben hierdoor concrete stappen gezet op weg naar verdere verduurzaming en daarmee een robuust en toekomstbestendig cluster. Duurzame bedrijven betekent duurzame banen.

Lees over deze dossiers

Onderwijs & Arbeidsmarkt

De Eemsregio is een sterk groeiende regio. De bedrijven zijn ambitieus en ontwikkelingen zich razendsnel. Een goed functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten is daarbij cruciaal. Het onderwijs en de dagelijkse praktijk bij de bedrijven moeten goed op elkaar aansluiten. SBE werkt hier op verschillende manieren aan mee.

Lees over deze dossiers

Gasbevingen

De gasbevingen in Groningen hebben nog nooit tot schade geleid bij de bedrijven in de Eemsregio maar zijn vanzelfsprekend een belangrijk thema.

Vanaf 2013 speelt SBE een proactieve rol bij het in kaart brengen van de gevolgen van de bevingen voor de veiligheid. Centraal staat hierbij de betrokkenheid van alle partijen om te komen tot een methodiek, een normenkader en heldere financiële afspraken. Daarnaast streven wij naar duidelijkheid voor de bestaande bedrijven en nieuwe investeerders.

Lees over deze dossiers

Sectoren

Meer dan 120 Makers zijn lid bij SBE. De leden zijn actief in de sectoren Industrie, Energie, Havens & Logistiek en in de Zakelijke en Industriële Dienstverlening.

Industrie

SBE heeft grote dekking op- en rondom het bedrijventerrein Oosterhorn, waaronder veel bedrijven binnen het Chemie Park Delfzijl. Andere leden zijn gevestigd in de Eemshaven en omliggende gemeentes, zoals Veendam en Groningen.

Overzicht leden Industrie

Energie

SBE-leden uit de sector Energie zijn samen goed voor bijna 30% van de elektriciteitsproductie van Nederland. Daarnaast houden leden zich bezig met het (duurzaam) opwekken en transporteren van energie in stoom- of stroomvorm.

Overzicht leden Energie

Havens & Logistiek

SBE-leden uit de Havens en Logistiek sector houden zich bezig met het vervoer van goederen en producten en de op- en overslag hiervan. Deze sector omvat ook de scheepvaart, -bouw, en – onderhoud in de Eemsregio.

Overzicht leden Haven & Logistiek

Zakelijke Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening omvat SBE-leden actief in onder andere onderwijs, financiële sector, zorg, digitale sector en werkvoorziening.

Overzicht leden Zakelijke Dienstverlening

Industriële Dienstverlening

De industriële dienstverlening omvat bedrijven die zich bezig houden met levering van diensten, goederen of advies aan industriële bedrijven in de regio Eemsregio.

Overzicht leden Industriële dienstverlening

Lidmaatschap

Ruim 120 Makers zijn lid van de vereniging SBE. Als lid kunt u plaatsnemen in bestuursorganen, deelnemen aan werkgroepen en de agenda van SBE mede bepalen.

Meer informatie over de vereniging en lidmaatschap

Werkgroepen

Ruimte om te ondernemen. Daar werken we als De Makers samen aan.

Om dit te realiseren nemen leden deel aan verschillende werkgroepen.

Milieu

SBE organiseert de Werkgroep Milieu voor specialisten van de aangesloten leden. De werkgroep bespreekt wet- en regelgeving, recente ontwikkelingen en mogelijkheden tot samen optrekken. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

HRM

SBE organiseert de Werkgroep HRM voor medewerkers van de aangesloten leden die zich bezighouden met personeelszaken. Hier worden relevante ontwikkelingen besproken, kennis gedeeld en samenwerking op het gebied van werving, selectie en opleiding besproken. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

Veiligheid

SBE organiseert de Werkgroep Veiligheid voor specialisten van de aangesloten leden. Het regionale netwerk waar relevante ontwikkelingen worden besproken, kennis gedeeld wordt en samenwerking kan ontstaan. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

 

Maintenance & Projecten

SBE organiseert de Werkgroep Maintenance & Projecten voor specialisten van de aangesloten leden. Binnen het regionale netwerk bespreekt men hoe onderhoud bij leden wordt uitgevoerd, welke ontwikkelingen relevant zijn voor de sector en deelt men kennis hoe om te gaan met (collectieve) uitdagingen. De werkgroep heeft ca. 4 bijeenkomsten per jaar.

 

Gasbevingen

De in 2013 opgerichte SBE werkgroep is initiatiefnemer van de onderzoeken naar de invloed van gasbevingen op de industrie. Ook een aantal bedrijven buiten de Eemsregio hebben aansluiting gevonden bij de SBE leden. Naast het uitwisselen van ervaringen en de voortgang van de verschillende onderzoeken worden in deze werkgroep de gezamenlijke SBE-standpunten voorbereid.

 

Secretaresse Intervisie

De SBE Werkgroep Secretaresse Intervisie is een netwerk dat ca. 5 keer per jaar bijeenkomt ter bevordering van intercollegiale contacten en om kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied uit te wisselen. Dit gebeurt door het organiseren van workshops, in-company trainingen, bedrijfsbezoeken en informele bijeenkomsten.

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: