Veiligheidsdag in teken van nieuwe regiovisie en ervaring uit de Formule-1

De energietransitie, opkomst van groene chemie en vestiging van nieuwe bedrijven creëren een hoop nieuwe veiligheidsvraagstukken. Iedere verandering komt namelijk met nieuwe risico’s.

Om deze nieuwe ontwikkelingen niet te remmen wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe Visie op Veiligheid. Tijdens de Veiligheidsdag op 20 september werd hier voor de eerste keer iets over gedeeld. Dit gebeurde onder leiding van veiligheidsconsultant Anne Verbeeck, onder aanvuring van Robert Doornbos die als oud-coureur vertelde over de ontwikkeling en uitdagingen van veiligheid in de Formule-1.

“Iedere nieuwe ontwikkeling begint bij veiligheid. Het zou daarom in onze regio georganiseerd moeten zijn als een utiliteit. Net zo vanzelfsprekend als groene energie, stoom en perslucht”, vertelde Frans Alting, directeur van SBE aan het eind van de bijeenkomst. “Dat is goed voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling. Alle ambities rondom de energietransitie en duurzaam produceren kunnen alleen maar als het veilig kan”.

Veiligheid is geen rustig bezit, maar een continue opgave. “Een nieuwe visie op veiligheid verschuift van louter risicobeheersing naar gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij individuen en organisaties actief bijdragen aan het voorkomen van risico’s en het waarborgen van veiligheid. Het benadrukt een proactieve benadering waarin verantwoordelijkheid niet langer wordt gedelegeerd, maar gezamenlijk wordt gedragen”, aldus Anne Verbeeck.

Veiligheid doe je samen
De kracht van herhaling geldt ook voor veiligheidsbewustzijn. Tegelijk met de conferentie van de Veiligheidsdag werd er door 11 bedrijven op het Chemie Park Delfzijl de jaarlijkse Safety Day georganiseerd. Een festival dat in teken stond van gevaarherkenning.

Met VR-brillen en real-life opdrachten konden de medewerkers van de site samen met studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) van NHL-Stenden en andere bezoekers van de Veiligheidsdag ervaring opdoen uit de praktijk.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: