• Over SBE

 ”Wij zijn de Makers in de Eemsregio. Wij staan voor actie, voor verandering, voor doen. Samen werken we aan perspectief, versterken we de regio en werken we aan werk.”

Missie

Wij zijn De Makers in de Eemsregio. De bedrijven in de havens, de producenten en alle bedrijven die productie mogelijk maken.

Ruimte om te ondernemen. Daar werken we aan. We zorgen voor perspectief, versterken de regio en werken aan werk. Dat doen we door te agenderen, te initiëren, te informeren en te organiseren. En we werken daarvoor samen. Met elkaar én met overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Wij staan voor actie, voor verandering, voor doen. Samen vormen we een groep bedrijven die prachtige dingen doet in de Eemsregio. Samen zijn we de Samenwerkende Bedrijven Eemsregio, SBE.

 

Werkwijze

SBE is een vereniging die qua organisatie wordt bestuurd door een algemene ledenvergadering die twee maal per jaar vergadert. De ledenvergadering benoemt een bestuur die op haar beurt een directeur aanstelt die het kantoor aanstuurt.

Het bestuur bestaat uit de voorzitters en vicevoorzitters van de sectoren industrie, energie, havens & logistiek en de zakelijke en industriële dienstverlening en kent een onafhankelijk voorzitter. Ter ondersteuning van de inhoudelijke koers van SBE alsmede voor het faciliteren van de bedrijfsvoering van de leden kent SBE een aantal werkgroepen: HRM, Milieu, Maintenance & Projecten, Veiligheid en Secretaresse Intervisie. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van energie gefaciliteerd (Raad van Advies energie inkoop).

Ook wordt er binnen de sectoren overlegd en vinden er ledenconsultaties plaats. Op deze manier worden inhoudelijke dossiers voorbereid, wordt er een netwerk opgebouwd en kennis gedeeld.

Lidmaatschap

Contributie is afhankelijk van het aantal werknemers en vestigingslocatie. Voor bedrijven met een vestiging buiten de Eemsregio geldt het basistarief van € 2,168.- Alle bedragen zijn excl. BTW.

Heeft u vragen over het lidmaatschap of wilt u graag kennismaken? Neem contact met ons op! 

< 24 fte €2.168
25-69 fte €4.216
70-149 fte €6.022
150-249 fte €8.430
>250 fte €9.634

 

Team

Naast het werk wat binnen en door de (sector)besturen, werkgroepen en samenwerkingsverbanden wordt verzet, heeft SBE een werkorganisatie die zich inzet voor de belangen van haar leden.

Directie & Beleid

Frans Alting

Directeur
Algemeen bestuur

Frans Musters

Voorzitter
Projectmanagement

Ian Hartman

Projectmanager
Secretariaat

Ingrid Dijk

Office Manager

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: