• Duurzaamheid

Industrietafel Noord-Nederland

SBE heeft met de Industrie-Agenda Eemsregio een sterke basis gelegd voor de Industrietafel Noord-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat hebben meer dan 30 bedrijven, regionale overheden en de Natuur- en Milieufederatie plannen uitgewerkt voor het klimaatakkoord.

Het rapport geeft de oplossingen weer om in 2030 49% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. Anno 2017 heeft de industrie de CO2-emissie al met 36% teruggebracht.

Bekijk het Eindrapport Industrietafel Noord-Nederland

Meer informatie over dit dossier?

Frans Alting

Directeur
m +31 596 634 030

Economie en Ecologie in Balans

SBE is namens de bedrijven actief in het programma Economie en Ecologie in Balans (E&E). Dit programma zorgt voor evenwicht in de economische ontwikkeling en het erfgoed Waddenzee. Het project is de basis voor langdurige samenwerking in de Eemsregio, met brede steun voor verdere ontwikkelingen in dit gebied.

Bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat enerzijds en de verbetering van het Eems-Dollard Estuarium.

 

Werkgroep Milieu

SBE faciliteert de Werkgroep Milieu voor specialisten van de aangesloten leden. Het regionale netwerk waar relevante ontwikkelingen, wetgeving en samenwerking wordt besproken. De werkgroep heeft circa vier bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie over dit dossier?

Ian Hartman

Projectmanager
m +31 596 634 030

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: