• 07

HyNetherlands

  • 100MW elektrolyser
  • Vergroening van de hele keten
  • 100x groter dan HyStock

 

ENGIE werkt in Noord-Nederland aan de ontwikkeling van een grootschalige, groen waterstofketen: HyNetherlands. Deze keten betekent dat het hele traject wat waterstof doorloopt in Noord-Nederland moet kunnen plaatsvinden. Dit betekent grootschalige productie, transport, opslag én toepassing van groene waterstof.

Voor de ontwikkeling van een groene waterstofketen werkt ENGIE samen met Gasunie en EMMTEC. ENGIE gaat de elektrolyser bouwen bij de Eemscentrale, waarbij duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt wordt om water te splitsen. Gasunie richt zich op transport en opslag van de groene waterstof, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur.

 

 

Overige industriële bedrijven kunnen de groene waterstof gebruiken in hun industriële processen om methanol te produceren. EMMTEC gaat waterstof als brandstof inzetten. Dit betekent dat er Co-2 besparing binnen allerlei verschillende processen plaatsvindt.

Op dit moment werken ENGIE en Gasunie aan een 100 Megawatt elektrolyser. Dit is nagenoeg 100 keer zo groot als Gasunie’s HyStock, op dit moment de grootste elektrolyser van Nederland die draait op groene elektriciteit. Het is de bedoeling dat de HyNetherlands elektrolyser in de toekomst verder opgeschaald wordt naar Gigawatt schaal.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: