• Gasbevingen en Industrie

SBE en gasbevingen

De gasbevingen in Groningen hebben nog nooit tot schade geleid bij de bedrijven in de Eemsregio maar zijn vanzelfsprekend een belangrijk thema.

Vanaf 2013 speelt SBE een proactieve rol bij het in kaart brengen van de gevolgen van de bevingen voor de veiligheid. Centraal staat hierbij de betrokkenheid van alle partijen om te komen tot een methodiek, een normenkader en heldere financiële afspraken. Daarnaast streven wij naar duidelijkheid voor de bestaande bedrijven en nieuwe investeerders.

Meten is Weten

Met name de chemiebedrijven in de Eemsregio doen onderzoek naar eventuele risico’s van gasbevingen. Uitgangspunt is dat de veiligheid van werknemers en omwonenden op peil blijft.

Concreet betekent dit dat de installaties getoetst worden op bestendigheid tegen een maatgeven bevingsscenario. Hierbij is de eis dat er geen gevaarlijke stoffen ontsnappen.

De onderzoeken en de betrokkenheid van alle noodzakelijke partijen worden gecoördineerd door de Nationaal Coördinator.

Multidisciplinaire Samenwerking

In het gasbevingsdossier werken een groot aantal partijen samen. Vertegenwoordigers van nationale en regionale overheden, bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van bedrijven komen in diverse samenstellingen en op diverse niveaus samen.

SBE vertegenwoordigt de bedrijven in de Eemsregio in het Gasberaad, de Stuurgroep Industrie, Werkgroep Industrie en een aantal tijdelijke commissies. Op deze manier zorgen we ervoor dat de economie en de bedrijven bij besluitvorming betrokken wordt.

Meer informatie over dit dossier?

Frans Alting

Directeur
m +31 596 634 030

Werkgroep Gasbevingen SBE

De in 2013 opgerichte SBE werkgroep is initiatiefnemer van de onderzoeken naar de invloed van gasbevingen op de industrie. Ook een aantal bedrijven buiten de Eemsregio hebben aansluiting gevonden bij de SBE leden. Naast het uitwisselen van ervaringen en de voortgang van de verschillende onderzoeken worden in deze werkgroep de gezamenlijke SBE-standpunten voorbereid.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: