• 04

20MW Waterstoffabriek ‘Djewels’

  • Waterstof vervangt fossiele grondstoffen
  • 20MW elektrolyse in 2022
  • Bouwduur 14 maanden

 

Nouryon en Gasunie zijn voornemens om op het Chemie Park Delfzijl een elektrolyse installatie bouwen: Project Djewels. In deze waterstoffabriek zal op industriële schaal 20MW duurzame elektriciteit worden omgezet in groene waterstof en wordt een stap gezet richting een CO2 neutrale toekomst.

Waterstof is een goed alternatief voor het gebruik van fossiele grondstoffen in de chemie. Door projecten van deze schaal wordt het gebruik van groene waterstof goedkoper en kunnen meer bedrijven duurzame producten maken die we dagelijks gebruiken.

Naar verwachting zal de eerste waterstof in 2022 geproduceerd gaan worden.

 

De productie zal mee bewegen met het aanbod van hernieuwbare elektriciteit: meer hernieuwbare elektriciteit beschikbaar betekent meer waterstof.  Op deze manier brengt de installatie balans in het energienet.

De bouw van de installatie zal ca. 14 maanden duren en is mede mogelijk gemaakt door subsidies uit het Waddenfonds en Europa. Deze fabriek wordt gezien als een eerste noodzakelijke technologische opschaling richting de bouw van grotere elektrolysefabrieken in de toekomst.

Met zowel aanbieders als afnemers van waterstof en groene energie is Noord-Nederland hiervoor bij uitstek de geschikte regio.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: