• 09

Vergroening van diesel: biobrandstof van Eco Fuels

  • Brandstof van gebruikte vetten
  • Circulaire energie
  • In 2021 : verdrievoudiging productiecapaciteit

 

Het duurzaam ondernemen in de Eemsregio kent vele gezichten. Vergroening vindt plaats op allerlei fronten en een bijzonder voorbeeld daarvan is Eco Fuels, die in de Eemshaven op basis van gebruikte vetten biobrandstof produceert.

Dit product wordt bijgemengd met diesel en draagt concreet bij aan verduurzaming van de mobiliteits-sector; vetten die hun taak in de primaire keten hebben vervuld worden niet als afval verstookt maar gebruikt als grondstof voor brandstof, een goed voorbeeld van circulaire energie.

 

De biobrandstof van Eco Fuels draagt bij aan het verminderen van de consumptie van fossiele brandstoffen en helpt mee aan de recycling van afvalstoffen. Daar komt bij dat er, in tegenstelling tot andere productiemethoden van biobrandstoffen, niet speciaal landbouwgewassen voor hoeven worden verbouwd. Het mengen van diesel met de biobrandstof van Eco Fuels leidt daardoor tot 80% minder CO2-uitstoot.

Op dit moment wordt de plant van Eco Fuels druk verbouwd. De komende maanden wordt er gewerkt aan een verdrievoudiging van de productiecapaciteit. Naar verwachting zal er vanaf 2021 jaarlijks 162.000 ton biobrandstof in de Eemshaven worden geproduceerd.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: