• 08

Waterstof in de pijpleiding bij Noordgastransport

  • Productie waterstof op zee
  • Gebruik van zeewater
  • Transport door leidingen van NGT

 

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is Nederland actief met het winnen van gas op de Noordzee. Daar ligt dan ook een uitgebreide leidinginfrastructuur richting het vasteland. Eén van deze pijpleidingen is eigendom van Noordgastransport BV (NGT). De infrastructuur van NGT bestaat uit een kleine 500 kilometer pijpleiding offshore en komt ten noorden van Uithuizen aan land.

De winning van gas op de Noordzee is met de lage gasprijs en de afnemende voorraden niet altijd rendabel meer. Het huidige werk van NGT lijkt daarmee eindig, echter de rol van NGT is allerminst uitgespeeld. Integendeel, de infrastructuur van NGT krijgt naar verwachting een geheel nieuwe functie.

Waterstof lijkt een belangrijke nieuwe rol te gaan vervullen in de energietransitie. Waterstof wordt nu al gebruikt als grondstof voor de industrie maar kan ook gebruikt worden voor mobiliteit en zou op de langere termijn zelfs aardgas kunnen vervangen. De waterstof die nu al gebruikt wordt, wordt gemaakt van aardgas. Maar waterstof kan ook duurzaam gemaakt worden uit windenergie.

NGT is daarom, in samenwerking met een aantal andere partijen, voor de Nederlandse kust gestart met een pilot. In deze pilot, genaamd PosHYdon, wordt een gasplatform omgebouwd om met windenergie en gedemineraliseerd zeewater groene waterstof te produceren. Deze waterstof zal vervolgens via bestaande pijpleiding samen met het aardgas naar land worden getransporteerd. Als deze pilot slaagt, zou dit veel tijd en geld besparen en opent het deuren voor de bouw van windparken ver op zee.

Uit onderzoek is gebleken dat veel gasleidingen al geschikt zijn voor waterstoftransport. De komst van windparken op zee biedt NGT daarom een goede mogelijkheid om aan te haken op de energietransitie, waarbij aardgas in de loop der tijd uit faseert en waterstof toeneemt. Waarom zou je iets nieuws, elektriciteitskabels en tussenstations op zee aanleggen als er al geschikte infrastructuur ligt? De leidingen van NGT zijn er nu al klaar voor.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: