• 0

Slib als brandstof

  • Groene stoom vervangt fossiele brandstoffen
  • Slib omgezet naar groene stoom en warmte
  • 3,5 miljoen kuub aardgas bespaard

 

Met de bouw van een vierde verbrandingslijn wil EEW in de toekomst ook het slib van waterschappen kunnen inzetten als brandstof voor groene stoom.

Groene energie in de vorm van stoom wordt er al geproduceerd bij drie verbrandingslijnen van EEW Energy from Waste Delfzijl. Deze verbrandingslijnen worden gevoed door geregenereerd bedrijfs- en huisafval.

Net als bij de het verbranden van afval zal er stoom worden geproduceerd door het verbranden van slib. Deze stoom kan in worden gezet als bron van groene energie in de vorm van warmte of stroom. Zo draagt EEW verder bij aan het terugdringen de CO2 uitstoot doordat de inzet van deze stoom de inzet van primaire brandstoffen voorkomt.

 

 

Een belangrijke voorwaarde van de waterschappen voor de bouw van de installatie is dat na de realisatie en in bedrijf name de fosfor uit de rookgassen wordt teruggewonnen. Fosfor is een eindige delfstof en daarom is men in Nederland verplicht om vanaf 2026 de fosfor te recyclen. Hiervoor zal een aparte installatie worden gebouwd.

De drie waterschappen zullen jaarlijks 86.000 ton slibkoek ter verwerking aanbieden. Met deze verwerkingsmethode wordt 3,5 miljoen kubieke meter aardgas per jaar bespaard.

Het is de bedoeling dat de mono slibverbranding waarvoor de vergunning is aangevraagd in 2023 operationeel is.

Groen in 45 kleuren is een initiatief van 45 jaar SBE. In deze film ziet u waarom. Meer achtergrondinformatie vindt u in de Industrie Agenda Eemsregio. Voor overige vragen kunt u een mail sturen naar info@sb-eemsregio.nl 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: