• 11

Suikerrietresten als biogrondstof; bagasse in de centrale van RWE

  • Circulaire Energie
  • Suikerrietresten als grondstof
  • Verantwoord gebruik van biogrondstoffen

 

Vergroening vindt plaats op allerlei wijzen en duurzame energieopwekking speelt hierbij een essentiële rol. De opkomst van waterstof, elektrificatie van de industrie en de inzet om minder fossiele brandstoffen te gebruiken maakt dat de vraag naar elektriciteit sterk stijgt.

Het aandeel zon- en windenergie neemt toe, wat zorgt voor een meer fluctuerende elektriciteitshuishouding; immers minder zon of een zachte wind verlaagt de energieproductie. Tegelijkertijd wordt door een grote afhankelijkheid van elektriciteit een strikte leveringszekerheid geëist. Voor vergroening is het daarom noodzakelijk dat met het toenemende aandeel zon- en windenergie een constante energieopwekking gewaarborgd blijft. Biogrondstofcentrales bieden hiervoor een uitkomst.

RWE is daarmee een bijzonder pad ingeslagen. De Eemshavencentrale draait al voor 15% op resten uit de bosbouw en houtindustrie. De herkomst hiervan wordt nauwlettend in de gaten gehouden; deze biogrondstof is gecertificeerd en wordt ook gecontroleerd door de Nederlandse overheid. Naast deze bestaande biogrondstof zoekt RWE ook naar nieuwe innovatieve vormen van biogrondstof, bijvoorbeeld door restanten uit de landbouw geschikt te maken voor centrales. Een actueel voorbeeld hiervan is bagasse, een restmateriaal van suikerriet.

Bagasse is een vezelachtig restproduct dat overblijft na suikerrietteelt. “Bij het verwerken van suikerriet komt veel bagasse beschikbaar die als duurzame biogrondstof kan worden ingezet”, aldus  Marinus Tabak, directeur van de Eemshavencentrale. “De komende maanden worden deze plannen verder uitgewerkt met als doel om bagasse op grotere schaal te kunnen inzetten, naast de houtige biogrondstof die nu al wordt gebruikt. Met onze test willen we een volgende stap zetten en onder meer nagaan wat de technische potentie is van bagasse als duurzame biogrondstof, ook omdat het een restproduct is waarvan momenteel een enorm potentieel onbenut blijft”.

 

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe grondstof heeft Solidaridad, in samenwerking met RWE, onderzocht wat de mogelijke voor- en nadelen van dit gebruik zijn voor stakeholders in Brazilië en Nederland. Ook is onderzocht op welke wijze de keten van bagasse tussen Brazilië en Nederland kan worden verbeterd. En zo werkt RWE ook in bestaande centrales aan een duurzame en stabiele energievoorziening.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: