• 12

Suikeragenda: olie vervangen met suiker

  • Biomassa vervangt fossiele koolstof
  • Doelen voor 2025 en 2050
  • Vergroening van productieketen chemie

Ongeveer 15 procent van alle geraffineerde olie is bestemd voor gebruik in de chemie. Deze koolwaterstoffen vormen de grondstof voor bouwstenen waaruit bijvoorbeeld plastics worden gemaakt. Eén manier om de chemie groener te maken is om de fossiele koolstof aan het begin van de keten te vervangen door duurzame koolstof, bijvoorbeeld uit biomassa. Op die manier is het mogelijk de CO2 uitstoot flink omlaag te brengen.

Noord-Nederland beschikt over een groot landbouwarsenaal, agrobedrijven als Avebe of Cosun, chemieclusters in Delfzijl en Emmen die zowel basischemicaliën als hoogwaardige producten maken en kennisinstellingen die de innovatie aanjagen. Om deze partijen bij elkaar te brengen is door Chemport Europe een ‘Suikeragenda’ opgesteld, die beschrijft hoe hernieuwbare suikers zijn te gebruiken voor de vergroening van de chemie.

De agenda plaatst een ‘stip op de horizon’ en probeert daarmee alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Ook presenteert de agenda wat er nu al mogelijk is in de vergroening van de chemie. Een bedrijf als Avantium opende in Delfzijl bijvoorbeeld een proeffabriek voor bioraffinage, het winnen van suikers en andere grondstoffen uit laagwaardige biomassa zoals houtsnippers.

De route die de Suikeragenda beschrijft laat zien wat er op korte termijn (tot 2025) al mogelijk is, en bouwt daarop voort met visies voor 2030 en 2050. De landbouw in de Noordelijke provincies levert voldoende hernieuwbare koolstof op om de plannen op korte termijn te realiseren. Maar voor het verder uitbouwen zal het nodig zijn om biomassa te importeren. Hierbij speelt de Eemshaven een belangrijke rol.

Naast innovatie en het verbinden van bedrijven in de keten van biomassa naar groene chemie is er ook beleid nodig: er zijn allerlei regels en subsidies voor gebruik van biomassa voor energieproductie, maar die ontbreken nog waar het gaat om gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie. De Suikeragenda laat zien waarom investering in groene suikers belangrijk is voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van werkgelegenheid in de – nu nog op fossiele bronnen draaiende – chemische industrie in de regio.

 

 

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: