Waterstofvisie kabinet gepresenteerd

Minister Wiebes (EZK) heeft de Kabinetvisie Waterstof aan de Tweede Kamer voorgelegd. ”Voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is, zijn CO2-vrije gassen onmisbaar.” Co-2 vrije waterstof is daarin een noodzakelijk schakel.

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken zal Nederland een goed werkend systeem van waterstofproductie en -transport en -afname moeten inrichten. De industriële clusters, waaronder de Eemsregio, zullen in zowel de vraag als aanbodkant van groene waterstof een belangrijke schakel zijn. Hierbij valt te denken aan groene waterstoffabrieken, electrolyzers, samenwerkingsprojecten als NortH2, maar ook gebruik van waterstof in de productieprocessen.

Lees hier de volledige Kabinetsvisie, waar de visie op waterstof en bijbehorende beleidsagenda wordt gepresenteerd. De brief is de opmaat voor een gezamenlijk met stakeholders in te richten en uit te voeren waterstofprogramma.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: