Nieuw plan voor uitbreiding Oostpolder. Gemeente Het Hogeland presenteert Eemshaven+

29 februari 2024 – Met de uitbreiding van de Oostpolder en nieuwe projecten en bedrijven in aantocht, staat er in de Eemshaven veel te gebeuren. Om alles in goede banen te leiden en de omgeving zo optimaal mogelijk te laten profiteren, heeft gemeente Het Hogeland het ambitieuze programma Eemshaven+ aangekondigd.

De komende jaren gaat de Eemshaven flink groeien. Met de uitbreiding in de Oostpolder wordt 400 hectare industrieterrein toegevoegd aan de haven. Daarnaast zal er 200 hectare worden gebruikt als groenblauwe buffer om het bedrijventerrein te scheiden van de omgeving.

Met de uitbreiding wordt voorzien in de vraag naar grote bedrijfskavels. Het terrein biedt ruimte aan bedrijven die minimaal 50 hectare grond nodig hebben, zoals: waterstoffabrieken, batterijproducenten en automotive. De sectoren waarop gemikt wordt, brengen werkgelegenheid met zich mee voor zowel hoger als lager opgeleid personeel. Ook de ontwikkeling en bouw van het gebied leidt tot extra werkgelegenheid.

Naast nieuwe bedrijven wordt er speciaal geanticipeerd op de aanlanding van wind op zee; elektriciteit van de windparken die de komende jaren gebouwd worden boven de Waddeneilanden. Ook zal er ruimte zijn voor belangrijke energie-infrastructuur, waaronder faciliteiten voor waterstof en hoogspanningsnetwerken.

De omgeving moet profiteren

De omgeving moet meeprofiteren van de ontwikkeling van de Oostpolder. Hier wordt in het programma Eemshaven+ speciaal aandacht aan besteed.

Met nieuwe tegemoetkomingen die vanuit het Rijk beschikbaar komen voor de aanlanding van wind op zee, gaat de gemeente nieuwe projecten starten in de omgeving van de Eemshaven. Er is bijna 50 miljoen beschikbaar. De dorpen tussen Oudeschip en Uithuizen hebben zelf plannen gemaakt voor hun dorp. Half maart gaat de definitieve lijst met projecten naar het ministerie. De minister neemt in juni een besluit over de gelden. Dan kan de uitwerking van de plannen beginnen.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: