Bagger Noorderzijlvest voor bedrijventerrein Groningen Seaports

Groningen Seaports gaat bagger van Waterschap Noorderzijlvest hergebruiken.

Tussen 2023 en 2025 baggert het waterschap veel van de watergangen in de omgeving van Delfzijl en Appingedam. De bagger die daarbij in stedelijk gebied en bij riooloverstorten vrij komt, kan niet door boeren op het land verwerkt worden. In het verleden werd daarom dergelijke bagger afgevoerd naar andere verwerkingslocaties.

In plaats daarvan gaat Groningen Seaports deze bagger nu gebruiken voor het ophogen van nog uit te geven industriële kavels bij Delfzijl. Deze bagger is van industriekwaliteit en wel geschikt om op een bedrijventerrein te verwerken. Vorige week is de eerste bagger uit het gebied afgeleverd bij industriegebied Oosterhorn.

Het vervoer, de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot en de kosten voor vervoer en verwerking worden door deze circulaire inzet ervan van bagger ingeperkt.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: