Vijf jaar Groene Groninger

Aanleg emissievrije mouterij bij Holland Malt in volle gang

In aanloop naar het vijfjarig lustrum van de Groene Groninger, kijken we de komende weken terug en vooruit. Vorig jaar mocht Henk Bijma, plantmanager van Holland Malt, de Groene Groninger in ontvangst nemen. De verbouwing naar een emissievrije mouterij is momenteel in volle gang.

De Groene Groninger heeft op het kantoor van Holland Malt in de Eemshaven een prachtig plekje gekregen. Henk Bijma, plantmanager, is er dan ook zichtbaar trots op. Het bedrijf won vorig jaar de Groene Groninger voor hun plannen om de mouterij in de Eemshaven emissievrij te maken.

Tekst gaat verder onder de foto

Henk Bijma voor de Groene Groninger

Henk Bijma voor de Groene Groninger

Bijma: ‘Als familiebedrijf is het onze missie om het bedrijf nog mooier door te geven aan de volgende generaties. Vanuit dat perspectief zijn we ons ook volledig bewust van onze verantwoordelijkheden voor de wereld om ons heen. Er wordt daarom volop ingezet op circulariteit. De 100% emissievrije mouterij hier in de Eemshaven, is daar een perfect voorbeeld van. Door onze mouterij volledig van het gas af te halen, zetten we een hele grote stap in onze energietransitie. Vanaf 2024 maken we in ons moutproces niet langer gebruik van fossiele brandstoffen, biomassa of andere energiebronnen die schadelijke emissies veroorzaken”.

Dit jaar nog gaat de gaskraan bij het bedrijf volledig dicht. In plaats daarvan wordt restwarmte uit het productieproces gebruikt in combinatie met een warmtepompsysteem. De stroom die daarvoor nodig is, wordt groen ingekocht. Bijma: “Mout is één van de belangrijkste ingrediënten van bier. Het moutproces is een energie-intensief proces, met name voor het drogen van het mout is veel warmte nodig. Warmte die nu wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen of biomassa. En met name daar zien we kans om te verduurzamen”.

“We zijn in september 2022 begonnen met de uitvoering. Sinds begin dit jaar is de energievoorziening voor ons nieuwe systeem aangelegd, de warmtetanks en warmtewisselaars voor het opwaarderen van restwarmte zijn geïnstalleerd en in een aantal van onze mouttorens zijn de gasbranders al verwijderd. Stap voor stap kunnen we dadelijk zonder enige uitstoot mout produceren. We pakken alles aan, zo worden ook alle kleinere apparaten en machines die fossiele brandstof gebruiken dit jaar nog vervangen, van het heatertje bij een werkbank tot en met de heftrucks”, aldus Bijma.

Hij vult aan: “We zijn bezig met het grootste warmtepompsysteem van Nederland. Dat heeft procestechnisch ook wel de nodige voeten in de aarde gehad. Je moet alles afstemmen op deze nieuwe warmtebron. Het is een zeer innovatief project met een grote aanlooptijd.”

Bijma is nu drie jaar plantmanager bij Holland Malt in de Eemshaven. Hij komt uit de graanwereld. Zo was hij hiervoor operational director bij de Van der Meulen bakkerij en daarvoor zat hij 11 jaar bij Koopmans. Zijn woning in Suwâld bij Leeuwarden is inmiddels ook energieneutraal en gasloos. Want, vindt Bijma: “Practice what you preach.”

“We verduurzamen omdat het past bij wie wij zijn als Holland Malt, met een blik op de toekomst. Maar onze omgeving verwacht het ook steeds meer van ons. Voor onze nationale en internationale afnemers, de brouwerijen, wordt het steeds belangrijker dat zij werken met een duurzame keten. Bovendien blijft de vraag naar mout stijgen, door groei van de bierconsumptie in bijvoorbeeld Afrika. Wij zien een zonnige en duurzame toekomst voor onze mouterij”, sluit Bijma af. “We zijn trots en blij daarmee een bijdrage te mogen leveren aan onze regio”.

Aanleg emissievrije mouterij Holland Malt

Aanleg emissievrije mouterij Holland Malt

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: