Proceswater maken van afvalwater – pilotinstallaties van project REGAIN zijn gestart

Naast de waterzuivering in Garmerwolde is project REGAIN gestart. Hier worden met drie pilotfabrieken zuiveringstechnieken getest die van afvalwater uit de stad Groningen proceswater moeten maken voor de industrie in de Eemshaven en Delfzijl.

Zoetwater wordt steeds schaarser. Om in tijden van droogte van de industriële watervraag geen watertwijfel te maken, wordt er de komende jaren geïnvesteerd in nieuwe bronnen voor proceswater. Optimaal hergebruik van bestaande stromen vormt hierin het sleutelwoord.

North Water produceert op dit moment 10 miljoen kubieke meter proceswater per jaar. Dit wordt nu volledig onttrokken uit het Eemskanaal. Het Eemsregiocluster gaat de komende jaren flink meer water gebruiken. Door de komst van nieuwe bedrijven en de ontwikkelingen rondom waterstof zal de vraag uitgroeien naar 30 miljoen kubieke meter in 2035.

Een consortium van partijen werkt daarom samen in project REGAIN om proceswater te produceren van afvalwater. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen. Drinkwater wordt vervangen door duurzaam proceswater en uiteindelijk schonere lozing.

De technieken
Medicijnen vormen een belangrijke en groeiende bron van verontreiniging in afvalwater. Het medicijngebruik neemt door de vergrijzing steeds verder toe en een deel van die medicijnen komen ook in urine en feces terecht. Het onderzoeksproject REGAIN gaat in de komende anderhalf jaar drie manieren om het afvalwater van medicijnen te ontdoen met elkaar vergelijken. Het gaat om biologisch actieve koolfiltratie (BODAC), Capillaire Nanofiltratie en Constructed Wetlands.

Bij BODAC wordt actieve kool met een biofilmlaagje ingezet, waarbij de medicijnresten worden verwijderd door zuurstof toe te voegen. De actieve kool blijft zeer lang actief, waardoor het een duurzame methode is. Membranen houden bij capillaire nanofiltratie de medicijnresten tegen, waardoor er zo minimaal mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van chemicaliën. Tot slot wordt ook gekeken naar de zuivering door Constructed Wetlands, waarbij rietplanten het water zuiveren. Voor meer efficiëntie worden daarbij aan de bodem absorberende korrels toegevoegd, die bedekt worden met een biomassa laag die door het toevoegen van lucht ook medicijnresten afbreekt.

Deze testen maken deel uit van het driejarige onderzoeksproject REGAIN, een samenwerking tussen Waterschap Noorderzijlvest, waterkwaliteit- en watertechnologiebedrijf WLN, het kennisinstituut CEW en North Water (industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater). REGAIN wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Waddenfonds, EemsregioGreen en Nationaal Programma Groningen. Aan het einde van dit project is duidelijk of de geteste zuiveringstechnieken toegepast kunnen worden met uitrol in de vorm van een extra zuiveringsinstallatie.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: