Heeft Nedmag het wondermiddel voor stikstofreductie in handen?

Nedmag onderzoekt in een samenwerking met de Universiteit van Wageningen of magnesium een oplossing is voor de stikstofcrisis. Door veestallen hiermee te sproeien wordt ammoniak, een belangrijke bron van stikstof in de natuur, ingevangen.

Als urine van vee in contact komt met mest ontstaat er ammoniak, een verbinding van stikstof met waterstof. Die ammoniak kan vervliegen en vervolgens weer neerslaan in de natuur. Een overdaad van dergelijke stikstofverbindingen zorgt daar voor een te rijke grond, waardoor veel van de planten die arme grond nodig hebben, verdwijnen.

Er zijn stoffen die de ammoniak kunnen binden voordat het vervliegt. Zo’n stof is struviet. Struviet ontstaat als je magnesium met ammoniak en fosfaat bindt. Dit struviet houdt de ammoniak ‘gevangen’. Een theorie die inmiddels bij grootschalige laboratoriumproeven inmiddels ook bewezen is.

Nedmag onderzoekt samen met de Wageningen University & Research of het gebruik van magnesium in de praktijk van de stal daadwerkelijk de uitstoot van ammoniak verlaagt, zo meldt het blog ZakeNN. Stapje voor stapje wordt hiervoor de beste methode getest.

Het regelmatig sproeien van de stalvloer met magnesium lijkt nu voor de grootste ammoniakreductie te zorgen. In twee koeienstallen op de Dairy Campus werd de gemeten stikstof met de helft gereduceerd. Het heeft als extra voordeel dat het technisch een redelijk eenvoudige oplossing is. Nedmag gaat daarom verder met het onderzoek, waarbij wordt onderzocht of met minder magnesium dezelfde resultaten gehaald kunnen worden.

ZakeNN meldt dat Nedmag voor dit onderzoek samenwerkt met Wageningen University & Research, Farmin, installatiebedrijven, machinebouwers, IT-specialisten en leveranciers van meetapparatuur. Maar ook de drie noordelijke provincies, het ministerie van LNV en de NOM doen volgens het blog mee.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: