Aanpassingen geluidszone Oosterhorn

Op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosterhorn wordt gekeken naar een manier om de geluidsruimte op een betere manier te verdelen. Tijdens een webinar van de SBE Werkgroep Milieu is hiervoor een nieuw Geluidverdeelpan gepresenteerd.

Basis van het nieuwe plan is een effectiever gebruik van de aanwezige ruimte. In de huidige praktijk blijkt dat de daadwerkelijk gebruikte geluidsruimte op kavels aanzienlijk lager is dan hetgeen is vergund. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarbij nieuwe initiatieven in de knel komen doordat alleen in theorie de hoeveelheid geluid zou worden overschreden. Om dit te voorkomen, wordt een algemene reserveruimte gemaakt die wordt gevuld met de geluidsruimte op braakliggende terreinen. Alleen indien nodig, kunnen bedrijven aanspraak maken op deze ruimte.

Tijdens het webinar is gebleken dat deze werkwijze kansen biedt voor de ontwikkeling van het terrein Oosterhorn maar ook veel vragen oproept bij de bedrijven. Als u vragen heeft over dit plan dan kunt u contact opnemen met SBE.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: