Vattenfall onderzoekt toekomstmogelijkheden Magnum-centrale

Eemshaven, 11 mei 2021 – Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie en bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord. Het energiebedrijf heeft daarvoor zijn conventionele productieportfolio onder de loep genomen, en kondigt aan verkoop van de gasgestookte centrale in de Eemshaven te willen onderzoeken. Met deze strategische keuze richt Vattenfall zich qua conventionele energie opwek op het beheren van gascentrales met specifiek een rol in de warmtevoorziening. Bovendien kunnen de opbrengsten uit een eventuele verkoop van Magnum worden ingezet voor investeringen in duurzame energie zoals wind op zee.

De Magnum-centrale kent een roerige geschiedenis, maar is uiterst toekomstbestendig gebleken. Oorspronkelijk ontworpen als kolenvergassingsinstallatie, uiteindelijk gebouwd als gascentrale met drie stoom- en gasturbines en vol potentie om in de toekomst op CO2-vrije brandstof als waterstof te draaien. Een haalbaarheidsstudie hiertoe is succesvol afgerond. Magnum is ‘hydrogen-ready’ en kan met relatief simpele aanpassingen aan bijvoorbeeld de branders snel technisch geschikt gemaakt worden om waterstof mee te stoken of zelfs volledig over te gaan op deze brandstof als vervanging van aardgas. De centrale is hiermee voorbereid op de toekomst.

“Magnum is een winstgevende, state-of-the-art gascentrale met een belangrijke rol in de leveringszekerheid voor elektriciteit in Nederland. Wij verleggen onze kernactiviteiten met gascentrales echter naar het vlak van warmtevoorziening, waar we ons richten op een fossielvrije warmtelevering aan onze klanten, ” licht Alexander van Ofwegen, directeur Warmte en CFO Vattenfall Nederland toe. “Als energiebedrijf willen wij de verduurzaming van Nederland, voor onze klanten, versnellen. Daarom onderzoeken we nu of er een koper is te vinden voor onze goed presterende Magnum-centrale. Er zit veel waarde in deze centrale, die ook een belangrijke rol speelt in de leveringszekerheid van Nederland. Als verkoop geen doorgang vindt, zal Magnum bij ons in de portfolio blijven. Wij zullen blijven werken aan onze waterstofplannen. We verwachten dat waterstof op termijn zonder subsidie aardgas kan vervangen in gascentrales. Zoals het er nu naar uit ziet, verwachten wij echter niet dat Magnum al vóór 2030 zonder subsidie fossielvrij kan draaien. Het is op dit moment erg onzeker of de benodigde subsidies voor de toepassing van waterstof voor elektriciteitsopwekking beschikbaar komen.”

Magnum-centrale lange termijn winstgevend

Dat er voor de Magnum-centrale een duurzame toekomst is, staat vast. De centrale is winstgevend en zal naar verwachting nog minimaal 20 jaar nodig zijn, zeker nu kolencentrales sluiten. Continuïteit van de bedrijfsvoering en werkgelegenheid staan derhalve niet ter discussie. Medewerkers van de Magnum-centrale zijn hierover vanochtend geïnformeerd.

Q&A

Hoeveel mensen werken er bij de Magnum-centrale?

Ongeveer 60. Deze medewerkers zijn vanochtend, 11 mei, als eerste geïnformeerd. Continuïteit van de bedrijfsvoering en werkgelegenheid staan niet ter discussie.

Is de centrale verlieslatend, willen jullie er daarom vanaf?

In tegendeel. De centrale presteert op de top van de markt, juist daarom is het moment nu gunstig om verkoop te onderzoeken.

Als de centrale winstgevend is, waarom dan toch verkopen?

Omdat Magnum voorlopig nog niet CO2-vrij zal kunnen draaien, en dat past niet binnen onze ambitie om het mogelijk te willen maken fossielvrij te leven binnen één generatie.

Als de overheid morgen met een zak subsidie komt voor waterstof in gascentrales, zien jullie dan van verkoop af?

Die vraag is niet realistisch, wij hebben geen indicatie dat er voor 2030 subsidie te verwachten is.

Geloven jullie niet meer in CO2-vrij regelbaar vermogen? Gascentrales zijn toch zo belangrijk voor de toekomst?

Zeker, onze inzichten daarover zijn onveranderd. We ontwikkelen de projecten rond Magnum en waterstof dan ook gewoon door – wij zijn overtuigd van de meerwaarde hiervan, niet alleen voor Magnum zelf maar ook voor andere gascentrales. Feit is wel, dat wij in Nederland sneller willen verduurzamen dan voor Magnum momenteel mogelijk lijkt. Daarom onderzoeken we de opties voor de toekomst.

Als jullie deze gascentrale willen verkopen, wat gebeurt er dan met de centrales in Diemen en Hemweg?

Met deze strategische keuze richt Vattenfall zich op het beheren van gascentrales met specifiek een rol in de warmtevoorziening – de gascentrales van Vattenfall in Diemen en Amsterdam zullen dus binnen het productieportfolio blijven. Bovendien kunnen de opbrengsten uit een eventuele verkoop van Magnum worden ingezet voor investeringen in duurzame energie zoals wind op zee.

Dus alles wat niet nu al duurzaam kan, verkopen jullie maar?

Nee, we onderzoeken voor Magnum de mogelijkheden voor verkoop, maar houden de gascentrale in onze portefeuille als er geen koper gevonden wordt. Dit proces van aankoop en verkoop van centrales is ons overigens niet onbekend – zo hebben we eerder ook eenheden in Utrecht overgedaan naar een nieuwe eigenaar. En ook sommige windparken ontwikkelen we en verkopen we door, zoals bijvoorbeeld Jaap Rodenburg dat naar a.s.r. gaat. Dit doen we om geld vrij te spelen om in nog meer duurzame opwek te investeren, zodat we de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening versnellen.

Wat gebeurt er met de projecten op de Magnum-centrale, zoals de battolyser en High Hydrogen – stoppen jullie daarmee?

Nee, deze projecten creëren meerwaarde voor de toekomst, dus daar gaan we gewoon mee door.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: