Wat betekent aanstelling clusterregisseur voor industrie Noord-Nederland?

Tjisse Stelpstra is benoemd tot clusterregisseur van Noord-Nederland. Daarmee lijken de overlegstructuren die worden ingericht om de industrie in Noord-Nederland te verduurzamen alleen maar complexer te worden. Wat wordt de rol van Stelpstra en hoe sluit zijn functie aan bij de al bestaande structuren en processen zoals de Industrietafel Noord-Nederland?

Op 3 oktober heeft minister Micky Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Tjisse Stelpstra benoemd tot clusterregisseur van Noord-Nederland. Hij gaat voor het industriecluster Noord-Nederland sturen op de voortgang van projecten en het oplossen van knelpunten rondom investeringen in de energie-infrastructuur. De minister heeft ook voor de andere clusters in Nederland regisseurs benoemd.

Foto: Tjisse Stelpstra

De industrie in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen werkt aan de Industrietafel Noord-Nederland (INN) nauw samen om de energie-infrastructuur in Noord-Nederland te verbeteren. Om te versnellen is een nauwere samenwerking met het Rijk en de netbedrijven nodig. De nieuwe clusterregisseur Tjisse Stelpstra wordt daarvoor de spin in het web. Hij wordt de bruggenbouwer tussen overheid, netbeheerders en industrie en staat voor de gezamenlijke opgave van de verduurzaming van de industrie in het cluster Noord-Nederland.

De opgave is complex. Frans Alting van Samenwerkende Bedrijven Eemsregio: “Iedereen staat aan de lat om de plannen voor verbetering van de infrastructuur te versnellen: overheden op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, de netbeheerders én de industrie. Die moeten onderling afstemmen over wat wanneer mogelijk is. Het was daarbij niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is of wie probleemeigenaar is. We hebben nu beter afgesproken wie waarvoor aanspreekpunt is en waar discussies plaats moeten vinden. Daardoor gaat het afstemmingsproces een stuk sneller, zo is onze verwachting. En de clusterregisseur gaat een belangrijke rol spelen om hier verder lijn in aan te brengen.”

Barbara Huneman is sinds vorig jaar directeur van INN. Zij gaat als vertegenwoordiger van de industrie nauw met Stelpstra samenwerken. Huneman: “De clusterregisseur wordt ook een duidelijk aanspreekpunt vanuit de hele regio naar het Haagse als het gaat om de energietransitie in de industrie. Hij vertegenwoordigt alle partijen in de regio. We gaan nu samen met hem aan de slag om de organisatie eromheen invulling te geven.”

De aanstelling van de clusterregisseurs valt onder het Nationaal Programma verduurzaming Industrie (NPVI). Met dit programma wil het rijk meer regie nemen bij de verduurzaming van de industrie en zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. In de stuurgroep van het NPVI zitten naast de clusterregisseurs en een vertegenwoordiging van de medeoverheden, van de industrie en van netbeheerders ook de minister van Klimaat en Energie, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Andere bewindspersonen zullen bij de stuurgroep aansluiten wanneer dat nodig is.

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: