Provinciale subsidie voor bouw waterstoffabriek Delfzijl

19 juni 2024 – De provincie Groningen heeft een SITI-subsidie, SITI2021, van drie miljoen euro toegekend aan Eurus Energy Europe B.V. voor de bouw van een waterstoffabriek. De fabriek gaat met windenergie vanaf 2026 groene waterstof produceren.

Eurus wordt een van de eerste ondernemingen in de regio Groningen die op commerciële schaal groene waterstof produceert, volgens de provincie. De waterstof is bedoeld als grondstof voor de industrie in de regio en vervangt grijze waterstof. De voor de productie benodigde elektriciteit wordt opgewekt door een eigen, al bestaand, onshore windmolenpark bij Farmsum. Het project beoogt een CO2 reductie van meer dan 50% ten opzichte van de productie van grijze waterstof.

Het opleiden van technici met voldoende kennis van waterstof is volgens Eurus cruciaal. Naast de productie zelf wil Eurus daarom ook daar een actieve rol innemen. Volgens de provincie wil het bedrijf scholieren en studenten kennis laten maken met groene waterstof via bijvoorbeeld meeloopdagen, voorlichtingen en gastcolleges.

Als waterstofleverancier levert Eurus een bijdrage aan de verduurzaming van bestaande industriële ketens en aan het behoud van de chemische industrie in de regio. Dit vraagt een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen. Een van de regelingen die hierbij kunnen helpen is de SITI subsidie. Eerder heeft EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. een vergelijkbaar bedrag vanuit deze regeling ontvangen.

Deze regeling, die nog tot het einde van dit jaar loopt en door het SNN wordt uitgevoerd, richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan de provincie.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: