Openstelling SDE++ 2023

Van 6 juni t/m 6 juli is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De regeling heeft dit jaar 8 miljard euro budget en heeft vergeleken met vorig jaar een aantal belangrijke wijzigingen. Bedrijven met een subsidiebeschikking uit een eerder jaar kunnen opnieuw een aanvraag indienen, wanneer het project waarvoor zij subsidie hebben aangevraagd niet kan worden gerealiseerd onder de afgesproken voorwaarden. Om dit te kunnen doen moet er bij RVO een verzoek worden ingediend om de bestaande beschikking in te trekken.

In de subsidie is daarnaast budget gereserveerd voor “minder rendabele” aanvragen. Het kostenplaatje voor technieken met lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen zijn in veel gevallen economisch nog niet interessant. Om initiatieven hierin aan te jagen maken deze projecten meer kans op subsidie.

Op 4 april organiseert RVO een webinar over de SDE++. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Andere subsidiemogelijkheden
Afgelopen maand zijn ook andere bekende subsidieregelingen voor verduurzaming van bedrijven gepubliceerd in de Staatscourant. Inmiddels is dit een flinke lijst geworden. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste regelingen en links naar meer informatie.

  • DEI+ subsidie voor het demonstreren of pilot testen van nieuwe technieken;
  • HER-subsidie voor vermindering van CO2 in 2023;
  • TSE-Industrie O&O subsidie voor de ontwikkeling van producten en diensten met andere bedrijven of onderzoekers;
  • TSE-Industrie Studies voor het onderzoeken van haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten of uitontwikkelde technologie en
  • VEKI-subsidie voor werkende CO2-besparende maatregelen met een te lange terugverdientijd.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: