Update: Programma Aanpak Stikstof

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) komt binnenkort met hun advies. Het resultaat van de commissie moet de huidige impasse, die is ontstaan na het buiten werking stellen van de PAS, doorbreken.

SBE heeft samen met GSP een aantal voorstellen voor de commissie uitgewerkt om tot een oplossing te komen.

  • Reductie per sector op basis van feitelijke depositiebijdragen, besparingspotentieel en ontwikkelingspotentieel
  • Zoek synergie met het klimaatbeleid
  • Doe vergelijkend onderzoek met aangrenzende landen. Duitsland hanteert bijvoorbeeld een drempelwaarde die een factor 1000 hoger ligt.
  • Kijk naar industriële oplossingen voor mestverwerking
  • Robuust systeem voor herstel van de elementaire rechtszekerheid en dus het vertrouwen

Lees de volledige brief

 

Meer informatie over dit dossier?

Frans Alting

Directeur
m +31 596 634 030

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: