Onderzoek voor industriewater van rioolwater krijgt groen licht

Naast de rioolzuiveringsinstallatie bij Garmerwolde komt een nieuwe pilotfabriek. Hier zal worden onderzocht hoe gezuiverde rioolwater van de stad Groningen geschikt kan worden gemaakt voor de industrie in de Eemshaven en Delfzijl. Daarbij zal het water worden ontdaan van medicijnresten, een groot ecologisch probleem voor de Waddenzee.

Uit onderzoek blijkt dat er dagelijks alleen al via de rioolzuiveringsinstallatie van Garmerwolde en het Eemskanaal zeven kilo medicijnresten in de Waddenzee terechtkomt. Met het project, dat de naam Regain draagt, worden deze medicijnen met bacteriologische processen uit het rioolwater gehaald. Daarbij zullen er duurzame technologieën worden ingezet om het gezuiverde afvalwater geschikt te maken als proceswater voor de industrie. Met de groter wordende zoetwaterschaarste is deze waterrecycling een welkome nieuwe bron voor water.

De kosten van het project zijn € 3,5 miljoen. Afgelopen voorjaar gaf EemsregioGreen al subsidie om een deel van het project te financieren. Nu hebben het Waddenfonds, het Nationaal Programma Groningen (NPG) ook subsidies toegekend en kan er met het project worden gestart.

Het project is een initiatief van Waterschap Noorderzijlvest, WLN, CEW en North Water. Het zal naar verwachting drie jaar duren. Als het project succesvol is willen de projectpartners een op dezelfde locatie een nieuwe fabriek bouwen. Realisatie hangt mede af van de vraag naar gezuiverd industriewater. Als die er is, kan de fabriek er in 2027 staan.

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: