Impact COVID-19 groter dan verwacht

De gevolgen van het COVID-19 virus voor de bedrijven in de Eemsregio zijn groter dan drie maanden geleden gedacht. Verbetering van de situatie wordt de komende maanden ook niet verwacht. Dat blijkt uit de tweede Impactmonitor Eemsregio, een enquête die SBE houdt onder haar leden.

De eerste maanden van de corona pandemie lieten in de breedte een dalende trend zien. In juni waren de bedrijven over het algemeen nog optimistisch over stabilisatie of licht herstel op de korte termijn. Uit de tweede monitor blijkt echter dat het verwachtte herstel achterwege is gebleven. Zowel in de omzet, investeringsniveau als ook het personeelsbestand heeft de dalende trend zich doorgezet.  Bij vergelijking van de verwachtingen van drie maanden geleden valt op dat de werkelijkheid structureel slechter heeft uitgepakt.

Tussen de sectoren zijn nog steeds grote verschillen en zelfs binnen sectoren zijn de resultaten hier en daar grillig. Daar waar de industrie en de haven en logistiek in juni een stabilisatie van de omzet verwachtten, blijkt deze verder te zijn gedaald. In de zakelijke dienstverlening lijken de afgelopen maanden iets beter te zijn verlopen dan verwacht. De grote omzetdalingen die voorspeld werden, zijn bij de meeste dienstverleners uitgebleven. De ontwikkelingen bij de industriële dienstverleners zijn minder eenduidig. De bedrijven met omzetgroei en omzetdaling houden elkaar in evenwicht.

In het komende kwartaal ziet 80% van de bedrijven nog geen tekenen van herstel. Iets meer dan 1/3 voorziet zelfs een verdere verslechtering van de situatie.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: