Investeringen elektriciteitsnet urgent

In het industriecluster Delfzijl kan het bestaande elektriciteitsnet al in 2025 niet meer voldoen aan de toenemende vraag. Het tekort ontstaat doordat bedrijven steeds vaker elektriciteit als energiebron zullen gaan gebruiken in plaats van aardgas. Daarom moeten zo snel mogelijk investeringen in het elektriciteitsnet in gang gezet worden.

De krapte op het net komt naar voren uit regionaal onderzoek dat in opdracht van de Industrietafel Noord Nederland gedaan is. Daaruit blijkt dat de huidige ruimte op het net onvoldoende is om de toekomstige vraag te dekken. Het tekort kan in 2025 oplopen tot 365MW.

De uitbouw van het elektriciteitsnet is nodig zodat bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame elektriciteit. Dit is één van de oplossingen om CO2-neutraal te kunnen produceren. Naast uitbreiding van het net moet dan ook veel meer snelheid gemaakt worden met het bouwen van windparken op zee voor de opwek van duurzame elektriciteit. Daarmee ligt er een grote uitdaging voor het Rijk en netwerkbedrijven om uiteindelijk de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen halen. SBE pleit voor de beschikbaarheid van een goede duurzame energiemix in de regio.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: