Spel gelanceerd voor discussie oplossen zoetwaterschaarste

Waterbedrijf Groningen, onderzoeksinstituut KWR en waterlaboratorium WLN hebben een spel uitgebracht waarin stakeholders gezamenlijk keuzes moeten maken om de schaarste aan zoetwater in de provincie op te lossen.

In Groningen hebben veel partijen belang bij zoetwater: inwoners, landbouw, natuur én industrie. Zoetwater is alleen niet onbeperkt beschikbaar. Hoe zorg je voor een goede belangenafweging en wat zijn de effecten van genomen keuzes?

De serious game ‘Aqua Ludens’ (‘spelend water’) moet antwoord geven op deze vragen. Met het spel wordt het makkelijker om als regionale partijen met elkaar in gesprek te gaan over het toekomstige watersysteem.

Het spel bestaat uit een bordspel en een interactief dashboard. Iedere speler vertegenwoordigt een partij, zoals landbouw, natuur of industrie. In het spel krijgen deze spelers keuzes voorgelegd over de beschikbaarheid van water in Groningen. De spelers moeten gezamenlijk kiezen voor een interventie. Nadat een keuze is gemaakt, worden de gevolgen in het dashboard zichtbaar, waarna hierover het gesprek kan worden aangegaan. De komende maanden wordt een serie speelsessies georganiseerd.

Aqua Ludens is onderdeel van het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de samenwerkende drinkwaterbedrijven en wordt medegefinancierd door EemsregioGreen, een platform waarin bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan de verduurzaming van de industrie in de Eemsregio.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: