Provinciale subsidie voor nieuwe sorteerfabriek EEW

5 juni 2024 – De provincie heeft een SITI-subsidie, SITI2021, van 3 miljoen Euro toegekend aan EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. Het bedrijf krijgt de subsidie voor de bouw van een nieuwe fabriekshal en de aanschaf van een machine die plastics scheidt uit restafval. De nieuwe fabriek wordt in 2026 in gebruik genomen.

Met de nieuwe sorteerfabriek scheidt en sorteert EEW straks op industriële schaal plastics uit restafval, zo meldt de provincie. Zo wordt 85% van de plastic afvalstroom geschikt voor recycling vergeleken met de situatie zonder plastic sorteersysteem. Het gesorteerde plastic afval wordt dus niet verbrand, maar ingezet voor hergebruik, recycling of als grondstof.

Bijdrage aan circulariteit
Het doel van deze nieuwe fabriek is om een CO2-reductie van 53% te realiseren ten opzichte van het proces zonder plastic sorteersysteem. Deze investering maakt deel uit van de strategie van EEW Energy from Waste om de afvalverwerking steeds verder te verduurzamen en een grotere bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Zo neemt het bedrijf dit jaar ook een nieuwe slibverbrandingslijn in gebruik met als doel om fosfaat terug te winnen en zijn er nog meer plannen voor verduurzaming, onder meer op het gebied van CO2 en NOx .

Wilfred de Jager, directeur van EEW: “Ons plan voor de bouw van een voorsorteerinstallatie is gestart. Deze fabriek gaat nog zoveel mogelijk plastics terugwinnen uit een geselecteerd deel van het afval dat we binnenkrijgen voordat het verbrand wordt. De installatie nemen wij eind 2025 in gebruik. Ook gaan we CO2 uit de rookgassen terugwinnen die vrijkomen bij onze verwerking. De vergunning daarvoor is binnen en onherroepelijk. We zijn nu bezig met de detail-engineering op basis waarvan een investeringsbesluit genomen zal worden. Van de CO2 kan in combinatie met waterstof bijvoorbeeld biomethanol gemaakt worden, een duurzame brandstof voor schepen.”

Verduurzaming
De provincie wil groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie stimuleren. Dat betekent het gebruik van minder en andere grondstoffen en materialen en het optimaal en opnieuw gebruik van producten. Dit vraagt volgens de provincie een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen.

Regeling
Een van de regelingen die hierbij kunnen helpen is de SITI subsidie. Deze regeling, die nog tot het einde van dit jaar loopt en door het SNN wordt uitgevoerd, richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan de provincie.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: