Het is druk op het net!

Het stroomnet raakt overvol. Netbeheerders TenneT en Enexis moeten alle zeilen bijzetten om de vraag bij te kunnen houden. Door snellere en meer elektrificatie dreigt structurele netcongestie. Bedrijven merken nu al dat aanvragen voor aansluitingen lang op zich laten wachten.

Sneller bouwen, sterker sturen en vergroten van de flexibele capaciteit zijn de uitdagingen. Dit bleek tijdens een webinar van SBE en Industrietafel Noord-Nederland. Dat betekent dat er veel beter samengewerkt moet gaan worden tussen overheden, bedrijven en de netbeheerders. Want er is veel informatie nodig over de plannen van de bedrijven, de ruimtelijke inpassing van nieuwe infrastructuur moet vorm krijgen en de vergunningen moeten veel sneller afgegeven kunnen worden. Deze samenwerking gaat vorm krijgen in een provinciale Energy Board.

Dit webinar is georganiseerd door SBE, samen met de Industrietafel Noord Nederland. SBE en INN zullen regelmatig informatiebijeenkomsten organiseren voor de deelnemers van INN uit Groningen en Drenthe. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@sb-eemsregio.nl

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: