Meetnet Oosterhorn: luchtkwaliteit op orde

Provincie Groningen, gemeente Delfzijl, omwonenden en bedrijven hebben het afgelopen jaar samen gekeken naar de luchtkwaliteit in de omgeving van Oosterhorn. Uit het onderzoek van TNO en de GGD blijkt dat de concentraties van stoffen niet of nauwelijks afwijken van concentraties elders in Nederland.

De afgelopen tijd is regelmatig de vondst van SiC-vezels in het nieuws geweest. De concentraties blijken fors lager dan de grenswaarden die gehanteerd worden. Overigens worden voor geen enkele stof de wettelijke normen overschreden.

De resultaten onderstrepen inspanningen van bedrijven om emissies en hinder te verminderen. Ondanks de goede resultaten van het onderzoek zal dat ook in de toekomst hoog op de agenda blijven van de bedrijven. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan het advies van de GGD en het overheidsbeleid in het algemeen om emissies zo veel mogelijk te beperken.

Kijk hier voor het volledige rapport

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: