Middelbare scholen uit Groningen sluiten aan bij SBE

5 juni 2024 – Sterk Techniekonderwijs Groningen Stad heeft zich aangesloten bij SBE. “Jongeren inspireren om te kiezen voor techniek is en blijft de komende jaren cruciaal. Dat geldt niet alleen voor scholieren in de regio. We moeten ook jeugd uit de stad in aanraking brengen met de industrie in de regio”, aldus programmamanager Oline Lanting.

Sterk Techniek Onderwijs (afgekort: STO) zet zich landelijk in om het techniekonderwijs een impuls te geven, zowel in de kwaliteit van het onderwijs als kwantitatief in het aantal leerlingen dat hiervoor kiest. Om het zo dicht mogelijk bij jongeren te brengen, werkt STO regionaal. Zo is er in de Eemsregio een STO Regio Noord-Groningen actief, maar ook de stad heeft een STO-afdeling, namelijk STO Regio Groningen Stad. Alle vmbo-scholen vanuit verschillende schoolbesturen (Gomarus College, CSG en OOG) werken samen. Zo is Klaas Richard Boonstra bedrijfscontactpersoon vanuit het Gomarus College en is Oline Lanting werkzaam bij de Christelijke Scholengemeenschap Groningen.

Lanting: “We willen de jeugd hier voor en tijdens de opleiding in aanraking brengen met mogelijke werkgevers van de toekomst. Leerlingen in de stad komen wat minder snel in aanraking met de industrie in de rest van de provincie. En dat terwijl bedrijven waar je eerder mee te maken hebt gehad, ook eerder opvallen. Ik zie nu regelmatig busjes of reclame van bedrijven die hebben meegedaan voorbijkomen en denk dan ‘Hé die ken ik!’ Bij jongeren werkt dat net zo. Daarom willen we graag ook de bedrijven in de Eemsregio de gelegenheid geven om via ons in beeld te komen bij deze jongeren.”

Boonstra vult aan: “We moeten ervoor zorgen dat techniek een gespreksonderwerp wordt bij jongeren, zowel thuis als met vrienden. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we ze belevenissen bieden. Dat doen we hier op school en daar kunnen we heel goed input van bedrijven bij gebruiken.”

Lanting: “Dat kan op heel veel manieren: door hier lessen te verzorgen, als gastspreker langs te komen, docenten of leerlingen een week mee te laten draaien op het bedrijf, excursies te organiseren of opdrachten voor de leerlingen te bedenken of misschien zelfs vragen neer te leggen voor leerlingen om te beantwoorden. Zo hadden we onlangs een vraag om te inventariseren welke mogelijkheden een bouwbedrijf heeft om circulair te worden. Zo’n vraag leert leerlingen om zelfstandig te werken en creatief te zijn, veel meer dan een normaal lespakket dat kan. En ze zien dat hun inzet iets oplevert! Dat zorgt voor enthousiasme.”

Innovatief onderwijs

Bij het Gomarus is men zelf ook enthousiast, ook over STO zelf. Boonstra: “Op deze school werken we dankzij STO met de nieuwste technieken. Naast robots, 3d-printers, VR-brillen en automatische lasersnijders werken we nu bijvoorbeeld ook met hololenzen. In tegenstelling tot VR-brillen blijf je daarmee de wereld om je heen zien. De bril kan bijvoorbeeld individueel leerlingen instrueren. Zo kunnen ze met behulp van de bril leren werken met bijvoorbeeld de draaibank tijdens de techniekles. Het kan ook op afstand helpen met taken, zoals meekijken met een reparatie van een ingewikkeld instrument. Ook voor bedrijven zelf is dat erg interessant. Die dure monteur hoeft dan niet zelf meer ingevlogen te worden, maar kan op afstand instructie geven. Onze leerlingen kunnen al met deze techniek omgaan.”

Wilt u ook in beeld komen bij de jongeren in de stad en hen inspireren voor een technisch beroep? Stuur dan een e-mail naar Klaas Richard Boonstra: kr.boonstra@gomaruscollege.nl.

 

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: