”De industrie in de Eemsregio heeft behoefte aan 4000 – 6000MW aan wind op zee om de processen te elektrificeren en daarmee te vergroenen.”

De vervolgroutekaart: een mooie opstap naar meer

Boven Groningen zal in 2026 een nieuw windpark van 700MW operationeel zijn. Dit nieuwe park zal aansluiten bij het bestaande windpark Gemini. Totaal wordt er dan 1.300MW aan duurzame energie opgewekt. De locaties waar de nieuwe windparken gebouwd gaan worden, zijn al enkele jaren geleden vastgelegd. Voor het verder uitbreiden van wind op zee zal het Rijk op zoek moeten gaan naar nieuwe locaties. Een uitgestrekt gebied dat bij uitstek geschikt is, ligt boven de Gemini parken. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat hier grote kansen liggen. Met een potentieel voor 10.000MW aan windenergie kan ruim 15 keer de hoeveelheid energie van het Gemini windpark worden opgewekt.  Als het aan de partijen in Groningen ligt, is de 700MW nabij Gemini dan ook slechts het begin: er zijn grootse ambities voor wind op zee. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem. En niet onbelangrijk, door windstroom te koppelen aan de industrie wordt ook gezorgd voor een forse CO2 reductie en wordt het bedrijfsleven een duurzaam fundament geboden voor de toekomst. Dit past bij het Rijksbeleid waarbij de Eemsregio is opgenomen als een van de groeigebieden voor de chemische industrie.

Vergroening van de lokale economie

Offshore wind geeft bovendien een economische impuls aan de regio. Naast directe werkgelegenheid biedt deze ontwikkeling kansen voor innovatie, wanneer de combinatie wordt gemaakt met de bestaande Groningse energie- en kennisinfrastructuur.

De industrie in de Eemsregio heeft behoefte aan 4000 – 6000MW aan wind op zee om de processen te elektrificeren en daarmee te vergroenen. Zo kan bijvoorbeeld op termijn grootschalig groene waterstof worden geproduceerd met duurzame elektriciteit in plaats van uit aardgas. In Groningen wordt bovendien al volop geëxperimenteerd met verschillende manieren om energie te transporteren en op te slaan.

De ambities van Groningen zijn hoog en snelheid om de windparken te realiseren is daarom gewenst. Gedeputeerde Homan: “Het aanwijzen van 700MW in nabij Gemini is bewijs van de potentie van de Eemsregio en de Eemshaven als Energyport. Het potentieel én de ambitie van de regio zijn echter nog veel groter. Ik roep minister Wiebes van EZK op om een versnelde en grootschalige uitrol van windenergie boven de Wadden mogelijk te maken, zodat we samen concreet invulling kunnen geven aan de regeerbelofte ‘Groningen koploper energietransitie'”.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: