Gemeente wil Oosterhorn alleen bereikbaar maken voor bestemmingsverkeer

11 april 2024 – Over industrieterrein Oosterhorn rijdt veel vrachtverkeer van en naar het terrein. De wegen worden echter ook gebruikt door doorgaand verkeer van en naar Termunterzijl en de omliggende dorpen, wat onveilige situaties kan veroorzaken. Oosterhorn zou daarom in de toekomst alleen nog voor bestemmingsverkeer open moeten zijn, zo geeft de gemeente Eemsregio aan.

Dit staat in het Mobiliteitsprogramma van de gemeente Eemsregio. In deze tienjarenvisie voor mobiliteit heeft de gemeente aangegeven hoe zij de bereikbaarheid voor iedereen wil waarborgen, waarbij geluidsoverlast en uitstoot verminderd en verkeersveiligheid en gezondheid verbeterd worden.

De Valgenweg als doorgaande weg langs Oosterhorn zorgt volgens de gemeente voor onveilige situaties in combinatie met het vele vrachtverkeer dat bij bedrijven de weg kruist, maar ook bij mogelijke calamiteiten op het terrein. Het afsluiten van de Valgenweg voor doorgaand verkeer is wel afhankelijk van een aantal andere projecten, zo geeft de gemeente aan.

Eerst moet worden gezorgd voor een andere ontsluiting van het doorgaande verkeer. Dat wordt meegenomen in het project Eemszijlen van de provincie. In dit plan, dat nu in ontwikkeling is, wordt de laag liggende Groote Polder aangepakt. Tegelijkertijd wordt de weg Schepperbuurt van Termunterzijl doorgetrokken naar de N992, waardoor een nieuwe route ontstaat voor het doorgaand verkeer. Over het tracé hiervan vindt nog overleg plaats met onder meer bewoners. Fietsverkeer kan gebruik blijven maken van de route over de dijk, dan wel gebruik maken van het fietspad langs de N992.

Daarnaast wil de gemeente dat al het bestemmingsverkeer naar Oosterhorn in de toekomst gebruik gaat maken van de N33 en vervolgens van de Kloosterlaan. Dit moet de hoofdweg worden naar het industrieterrein. Daarvoor moeten beide wegen op de schop.

De procedures voor de verdubbeling van de N33 gaan binnenkort al van start. Daarbij wil de gemeente, naast een aquaduct onder het Eemskanaal door, ook dat de op- en afrit op de N33 naar de Kloosterlaan worden verbeterd. De gemeente zou bovendien graag een rotonde op de afslag naar de Kloosterlaan willen aanleggen en de zuidelijke bedrijfsuitgangen naar de N992 willen afsluiten. Het doel is om de doorstroming zodanig te verbeteren, dat het bestemmingsverkeer straks sneller via deze route naar Oosterhorn rijdt, dan via Delfzijl. Dit komt de verkeersveiligheid in Delfzijl zelf ook ten goede.

Beide projecten zullen niet op korte termijn plaatsvinden. Zo zullen de aanpassingen van de N33 op zijn vroegst in 2030 of nog later klaar zijn. De gemeente denkt nog na over hoe Oosterhorn bij calamiteiten ook goed bereikbaar blijft. Als de Valgenweg uiteindelijk wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, dan is de gemeente bereid om ook te gaan praten over de inrichting van het industrieterrein zelf. Daar waar nodig worden Groningen Seaports en de bedrijven uitgenodigd om mee te denken.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: