Plannen voor twee nieuwe fabrieken op Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op.

BioBTX gaat plastic afval recyclen

Het bedrijf BioBTX wil in haar nieuwe fabriek van lastig te recyclen plastic afval verwerken tot grondstof voor nieuwe plastic materialen. Het gaat dan vooral om plastics met BTX, wat staat voor de moleculen Benzeen, Tolueen en Xyleen die nu vooral van fossiele grondstoffen worden gefabriceerd.

Door deze plastics niet te verbranden, maar chemisch te recyclen is in de toekomst minder aardolie nodig en wordt een stap gezet naar een meer circulaire keten. “Deze prachtige Groningse uitvinding is weer een schakel in de ketting van een circulaire economie. Echt een aanwinst voor ons cluster”, aldus Frans Alting van SBE.

De nieuwe IPCC-techniek om dit mogelijk te maken, is in de stad Groningen met succes getest in een proeffabriek. De investering in de nieuwe fabriek is 80 miljoen euro. De fabriek moet in 2025 operationeel zijn.

DBG Bio Energy gaat papierslib verwerken

Ook de plannen voor de tweede fabriek vormen een stap in de richting van een meer circulaire economie. DBG Bio Energy wil in de nieuwe fabriek hoogwaardige grondstoffen van papierslib maken.

In de papierindustrie is papierslib een restproduct. Dit wordt nu nog (tegen betaling) verbrand. DBG Bio Energy wil dit restproduct hoogwaardiger verwerken tot bio-LNG, groene meststof en vloeibare CO2. Frans Alting over DBG: “Deze investering in Delfzijl is een grote stap om de noordelijke papierindustrie een enorme duurzaamheidsimpuls te geven. De CO2-besparing die met dit project gehaald wordt, is groot. Aan de ene kant wordt verbranding van het slib voorkomen en aan de andere kant hoeft er minder kunstmest gemaakt te worden. Winst aan twee kanten dus.”

Deze drie grondstoffen kunnen elders in de keten weer worden ingezet als respectievelijk brandstof, meststof in de land- en tuinbouw en als grondstof voor de voedingsindustrie. De hiervoor te bouwen fabriek vraagt een investering van 100 miljoen euro.

Presentatie buurtbewoners

Beide bedrijven hebben hun plannen op maandag 19 december gepresenteerd aan geïnteresseerde buurtbewoners. DBG Bio Energy heeft de vergunning voor de bouw inmiddels aangevraagd. BioBTX zal dat binnenkort gaan doen.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: