Oud SNN-directeur aan het roer bij middelbare scholen Noord-Groningen

7 maart 2024 – Vorig jaar augustus is Eise van der Sluis gestart als Voorzitter van het College van Bestuur van het VO Noord-Groningen, waar het Hogeland College en VO Eemsregio onder vallen. Hij zoekt daarbij naar slimme verbindingen en samenwerking met het bedrijfsleven, de zorgsector, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Vanaf augustus is Eise van der Sluis bestuurder van VO Noord-Groningen. Van der Sluis: “Dat de Raad van Toezicht iemand met mijn profiel, van buiten het onderwijs, heeft aangetrokken, is een bewuste keuze geweest. De middelbare scholen in de regio staan voor een grote opgave die we breder dan scholen alleen moeten aanpakken. Grote oplossingen vind je alleen door samen te werken. Om de juiste verbindingen te kunnen leggen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen moeten we als voortgezet onderwijs buiten onze kaders leren denken. Samenwerken slaagt alleen als plannen voor alle partijen realistisch zijn en ze zich er daadwerkelijk aan committeren”.

“Als we willen dat de jeugd hier blijft, dan moet het middelbaar onderwijs midden in de regio staan. Het aanbod moet breed zijn en van goede kwaliteit. We willen de jeugd in de regio inspireren en prikkelen om met ambitie en drive het beste uit zichzelf te halen. Door samenwerking met anderen kunnen ze de regio beter leren kennen, zodat ze hiervoor gevoel opbouwen. Zodat ze de mogelijkheden leren kennen om hier later te wonen en te werken. Zo laten we, met veel enthousiaste collega’s binnen beide scholen, jonge mensen dromen en helpen we dromen waarmaken”, vervolgt Van der Sluis.

Binnen VO Noord-Groningen werken VO Eemsregio en Het Hogeland College samen. Door de krachten te bundelen kunnen beide scholen de uitdaging aan om het onderwijs – dat in deze regio onder druk staat door dalende leerlingenaantallen – te behouden en te versterken. Ook op andere manieren wordt steeds meer samengewerkt tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven.

Van der Sluis: “Wij gaan de regio veel meer als klaslokaal gebruiken en de regio zelf ook meer uitnodigen in onze scholen. We willen alle partijen, zoals overheden, onderwijs en bedrijven, daarvoor slim met elkaar verbinden. Dat vraagt van al die partijen iets: die samenwerking moet structureel zijn en alle betrokkenen voordeel bieden op korte én langere termijn. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we als woon- en werkregio in beeld zijn en blijven bij de jeugd. Daar hoort inspirerend en onderscheidend middelbaar onderwijs, met goede partners en ambassadeurs bij ”

De tekst gaat verder onder de foto.

Eise van der Sluis

Eise van der Sluis

Om jongeren een goede toekomst in de eigen regio te bieden, zitten partijen al met elkaar om tafel. Via de Universiteit van het Noorden wordt op hbo- en wo-niveau verbreding en verdieping van de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio gezocht. Voor het mbo en voortgezet onderwijs is de Campus Eemsregio de spil waar de regio elkaar makkelijker kan vinden.

In het kader van Sterk Techniekonderwijs werken vmbo, mbo en bedrijfsleven in de regio samen om te zorgen voor duurzaam dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over de vraag of docenten zelf stage kunnen lopen bij bedrijven, zodat zij vervolgens de praktijk naar het klaslokaal kunnen brengen.

Van der Sluis: “Om die samenwerking succesvol te laten zijn, is ‘skin in the game’ nodig. We moeten niet alleen in actie komen op momenten van tekorten. Juist in de tijden dat het goed gaat, is het verstandig te blijven investeren in samenwerking, zodat je daarna niet een dip krijgt. Ik wil met inzet van enthousiaste collega’s bevorderen dat we ons onderwijs blijven vernieuwen en daarmee aantrekkelijk zijn en blijven voor leerlingen én hun ouders. Dat we de verbinding zoeken. Ambitie en lef tonen. Trots zijn op onze leerlingen, onze regio en wat we samen bereiken. Dat we heldere taal gebruiken, duidelijk zijn en afspraken nakomen. Daar kan ik op aangesproken worden. Ondernemers in het gebied vraag ik om ambassadeur te zijn van het middelbaar onderwijs in onze regio, in welke vorm dan ook. En ik vraag ze wat ze daarvoor over hebben. We hebben structurele betrokkenheid en ondernemerschap keihard nodig.”

Van der Sluis studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de RUG en heeft voor deze bestuurdersrol al een veelzijdige carrière achter de rug. Zo werkte hij als politiek adviseur in de Tweede Kamer. Hij was vervolgens acht jaar directeur van de ondernemersvereniging MKB Amsterdam en gemeentesecretaris in Noordoost-Friesland. Vervolgens ging hij als directeur aan de slag bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en was jarenlang algemeen directeur van LTO-Noord. In al die functies was hij bezig met het zoeken van slimme verbindingen tussen de verschillende partijen, vaak ook ondernemers. ”Partijen die elkaar niet altijd even goed begrijpen met elkaar verbinden, is wel een van de rode lijnen in mijn loopbaan”, aldus Van der Sluis. “Samen sterker werkt wanneer iedereen bereid is zich eendrachtig in te zetten voor doelen die je alleen nooit zou kunnen bereiken. Daarin kunnen we een voorbeeld zijn voor alle talentvolle kinderen in onze regio”.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: