Chemport Challenge Week voor jonge chemici

Afgelopen week vond de Chemport Challenge Week plaats. Deze jaarlijkse projectweek van SBE en de Hanzehogeschool werd voor de vierde keer georganiseerd voor studenten van de opleidingen Chemie en Chemische Technologie.

De studenten hebben een week lang in teams gewerkt aan casussen van SBE-leden. Ze werden daarbij geholpen door internationale studenten, want de projectweek is onderdeel van een groot uitwisselingsprogramma dat de Hanzehogeschool heeft met buitenlandse universiteiten.

Dit jaar mochten de studenten zich buigen over casussen van ChemCom, Dutch Glycerin Refinery, EEW, ENGIE, Nobian, OCI Methanol Europe (voorheen: BioMCN), Reym, Teijin Aramid en Zeolyst.

Naast de inhoudelijke uitdagingen kregen de studenten rondleidingen langs de bedrijven, presentaties van Johan Visser (Technology Director van Nobian) en Henri Kats (Accountmanager Chemie bij Groningen Seaports) en hebben zij in het donker een Night Tour gemaakt over het Chemie Park Delfzijl. Ook was een uitgebreid kennismakings- en samenwerkingsprogramma opgezet voor de studenten.

Leerlijn Duurzaamheid

Ieder jaar leggen bedrijven aan de studenten weer andere casussen voor. Hierdoor wordt de verzameling aan praktijkvoorbeelden steeds groter, wat zijn vruchten afwerpt.

“Met de Chemport Challenge Week investeren we niet alleen in studenten, maar ook in de chemieopleidingen. Ieder jaar levert de projectweek weer tien nieuwe casussen op die door bedrijven zelf zijn opgesteld. Docenten kunnen deze gebruiken voor lessen en ontwikkeling van nieuwe vakken”, aldus Ian Hartman, projectmanager bij SBE. “Met dit materiaal zal vanaf het nieuwe schooljaar worden gestart met de leerlijn Duurzaamheid.”

Een vervolg:

Volgend jaar zal de projectweek opnieuw worden georganiseerd. Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd om mee te werken? Neem dan contact op met info@sb-eemsregio.nl

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: