SBE ondersteunt oproep voor miljoeneninvesteringen op het gebied van energie

Samenwerkende Bedrijven Eemsregio (SBE) ondersteunt de oproep van de provincie Groningen richting het kabinet om honderden miljoenen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) in te zetten voor de energietransitie in Noord-Nederland.  SBE voorzitter Musters: “De transitie kan leiden tot een verlies van 20.000 banen in onze regio. Dat het fonds in het Noorden landt lijkt me vanzelfsprekend. Maar bovenal hier liggen de kansen voor een groene economie en dus een nieuw economisch perspectief.”

Het JTF is onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie. Het fonds is bedoeld voor regio’s die economisch afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit de fossiele brandstofindustrie en die de komende jaren hard worden getroffen door de energie- en klimaattransitie. De Commissie verwacht dat Groningen door de snelle afbouw van de gaswinning en de uitdagingen op het gebied van emissiereductie het meest getroffen wordt door de klimaat- en energietransitie. Specifiek wordt het gebied Delfzijl/Eemshaven benoemd, vanwege de grote energie-intensieve sector.

“Wij hebben in deze regio de handschoen jaren geleden al opgepakt, daardoor hebben wij hele concrete projecten die snel van start kunnen.” aldus Musters. Met meer dan 15 procent van de Nederlandse chemieproductie en ruim een derde van alle in Nederland geproduceerde elektriciteit heeft de Eemsregio een groot potentieel om CO2-emissies te verlagen door de ontwikkeling van nieuwe groene chemie en energie. De regio levert daarmee niet alleen een hele stevige bijdrage voor het klimaat maar zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid. Musters tot slot: “Met het JTF worden nieuwe investeringen mogelijk die onze positie als voorbeeldregio verder zal versterken. Denk aan chemie op basis van groene grondstoffen of waterstof. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de regio.”

 

Directie & Beleid

Frans Alting

Directeur

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: