Terugblik op 2023 – Het jaar van de omslag

Het jaar is bijna voorbij. Voorzitter Frans Musters en directeur Frans Alting van Samenwerkende Bedrijven Eemsregio kijken terug op een bewogen jaar: “Het was een jaar waarin de gevolgen van allerlei (geo)politieke ontwikkelingen in een mix met de energietransitie voor bedrijven voelbaar werden. Sterke groei in de Eemshaven en moeilijke tijden voor de chemiebedrijven in Delfzijl.”

Het afgelopen jaar zag je bedrijven die het geweldig deden en bedrijven waar het minder ging. “2023 was een jaar van de omslag. In de Eemshaven zitten de bedrijven die zorgen voor groene energie en daar gaat het uitstekend mee. In Farmsum zie je dat sommige bedrijven het lastiger hebben. De wereldeconomie stagneert, waardoor zij last hebben van vraaguitval. Ook de hoge energieprijzen drukken het rendement van deze vaak energie-intensieve bedrijven. Kortom, we zijn dit jaar met onze neus op de feiten gedrukt”, vertelt Alting.

Tekst gaat verder onder de foto.

Frans Alting

Frans Alting

Musters reageert: “En doordat de onzekerheden toenemen, zie je dat de investeringen afnemen. Ook op het vlak van verduurzaming. Dit geldt voor zowel bestaande bedrijven als voor nieuwkomers in het gebied. Daarom dringen we er bij bestuurders op aan om meer aan de slag te gaan met het verbeteren van het ondernemingsklimaat. Dat geeft bedrijven perspectief én daarmee bereiken we de klimaatdoelstellingen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Frans Musters

Frans Musters

Alting: “En niet alleen bestuurders moeten aan de bak. Ook wij staan aan de lat. Samen moeten we op zoek naar nieuwe impulsen. We moeten vooruitkijken. Een van de manieren waarop we dat doen is de campusontwikkeling. Dat kan als vliegwiel dienen voor nieuwe bedrijvigheid, voor innovatie in de regio, voor een beter aanbod op de arbeidsmarkt en voor de ontwikkeling van de regio als geheel. De Campus moet een plek worden waar scholing, onderzoek en innovatie samenkomen. Waar leerlingen van middelbaar, hoger én universitair onderwijs samen opdrachten en onderzoeken voor het bedrijfsleven uitvoeren.”

“Bij de winterbijeenkomst van SBE spraken velen zich uit voor een hoog ambitieniveau voor de Campus. Zo is SBE in staat om de verschillende belangen bij elkaar te brengen en een gezamenlijk plan de campagne te ontwikkelen. En dat doen wij weer samen met onze leden, want daar komt alles bij elkaar”, vult Musters aan.

Alting: “Ik ben heel blij met de wens voor een hoog ambitieniveau en met alle opgehaalde wensen en aanbiedingen tijdens de Winterbijeenkomst. We gaan nu aan de slag om die om te zetten in daden.”

“En we roepen alle bedrijven, bestuurders en onderwijs- en kennisinstellingen op om met elkaar samen te gaan werken. Om dat vliegwiel op te starten. Kom met opdrachten, ideeën, lessen en wensen. Sluit je erbij aan en doe mee”, sluit Musters af.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: