Vijf jaar Groene Groninger

Crisis- en herstelmentaliteit nodig voor verduurzaming industrie

In aanloop naar het vijfjarig lustrum van de Groene Groninger, kijken we de komende weken terug en vooruit. Als laatste in de rij van ontvangers van de Groene Groninger, gaan we in gesprek met Cor Zijderveld. De oud-voorzitter van SBE mocht de onderscheiding bij zijn afscheid in 2019 als eerste in ontvangst nemen.

“Het ontvangen van de Groene Groninger was een enorme verrassing. Ik was er enorm trots op. Ik ben ook enorm trots op wat we hier in de Eemsregio aan het doen zijn. We zijn qua duurzame industrie voorloper in Nederland. Er is hier veel gebeurd, met een belangrijke rol voor SBE. Gezamenlijk optreden is belangrijk om verduurzaming in de keten tot stand te brengen. SBE kan de verschillende belangen daarbij bij elkaar brengen”, vertelt Zijderveld, die als voorzitter van SBE al voorvechter was voor de verduurzaming van de industrie.

Tekst gaat verder onder de foto

Cor Zijderveld

Cor Zijderveld

Dat voorvechter zijn was niet nieuw. Als directeur van AkzoNobel (nu Nobian) en het Chemiepark vond hij al dat in Delfzijl het duurzaamste chemieperk van Nederland moest komen. Hij zette dat ook om in daden. Zo heeft hij bijvoorbeeld geïnitieerd dat Methanor niet verkocht werd. In plaats daarvan werd gekeken naar biomethanol als alternatief product. Zijderveld: “In die periode was de werkloosheid hoog en ook de energieprijzen stegen. Verduurzaming is ook een manier om personeel aan het werk te houden.”

Hij vervolgt: “We zitten nu in de derde energiecrisis sinds de eeuwwisseling. In Delfzijl zitten heel veel energie-intensieve bedrijven. Zij staan als eerste aan de lat als de prijzen stijgen. De zon schijnt hier te weinig en voor wind hebben we gewoonweg de ruimte niet, ook niet op zee. We kunnen daarom niet om nucleaire energie en bio-energie heen. De overgangsperiode had ook met Gronings gas gekund als de overheid dat dossier beter en diplomatieker had opgepakt.”

Zijderveld denkt dat we een moeilijke periode tegemoet gaan: “De industrie moet verduurzamen, zo vinden we met elkaar. De daarvoor benodigde duurzame energie is er alleen nog niet. Wel zie ik ook lichtpuntjes. Je ziet nu grote ontwikkelingen in technologie. Die zijn bij dit soort veranderingen ook nodig. Kijk bijvoorbeeld naar de logistieke industrie. Voor vervoer op zee worden, met de Delfzijlse reders veelal als voorlopers, enorme stappen gezet met methanol en waterstof als brandstof. Dat is belangrijk voor een zeevarend land als Nederland. We hebben echter meer een crisis- en herstelwetsmentaliteit nodig om deze innovatieve processen te ondersteunen. Het huidige gebouw van vergunningen werkt teveel remmend.”

Naast het beter stroomlijnen van het vergunningsproces, is er nog een ander element dat de transitie in de weg staat: “Zittende bedrijven hebben naast veel moed, daarvoor ook financiering nodig. De overheid zou hieraan bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld door een garantiefonds op Europese schaal te creëren. Daarmee kunnen geldverschaffers dan garantie krijgen voor hun investeringen. En die investeerders moeten hun horizon verlengen. De terugverdientijd waar zij rekening mee houden, is nu te kort”, aldus Zijderveld.

De derde pijler waar Zijderveld nog op wil wijzen, is het onderwijs. Zijderveld: “Om alles voor elkaar te krijgen, hebben we ook slimme arbeidskrachten nodig. Ik juich het dan ook toe dat SBE de samenwerking tussen industrie en onderwijs probeert te versterken.”

Zijderveld brengt nog steeds een aantal dagen per week in Noord-Nederland door: “Ik heb een tweede huis in Blauwestad. Net als over de Eemshaven zeiden ze over Blauwestad dat dat niets zou worden. Beide zijn nu een doorslaggevend succes. Dat is iets wat je zeker in het artikel moet zetten!”

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: