Nieuw consortium voor groene methanol van waterstof

In het project HyNetherlands willen ENGIE, BioMCN en EEW op een grootschalige manier methanol produceren van groene waterstof en afgevangen CO2.

Methanol is een basisgrondstof voor de industrie en kan ook gebruikt worden als schone brandstof voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Voor de productie van de duurzame, ofwel e-methanol is CO2 en waterstof (H2) nodig.

De afvalenergiecentrale van EEW in Farmsum gaat de CO2 leveren. Het bedrijf had al plannen om op termijn de CO2 die vrijkomt bij de verbranding af te vangen. Dit project brengt deze plannen in een flinke stroomversnelling. Verwacht wordt dat door de afvang jaarlijks 140 kiloton minder CO2 uitgestoten wordt.

Voor de waterstof gaat ENGIE naast haar centrale in de Eemshaven een 100 megawatt waterstoffabriek bouwen. Alle elektriciteit, nodig voor de productie, zal worden verkregen van windparken op zee.

Op Chemie Park Delfzijl komen de CO2 en H2 bij elkaar en gaat BioMCN deze omzetten tot methanol. Als alles volgens plan loopt zal de eerste productie plaatsvinden in 2025. De partijen hebben de ambitie om de capaciteit in de eerste jaren daarna substantieel uit te bereiden. Uiteindelijk is het doel om in 2030 de productie ruim 18 keer vergroot te hebben.

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: