VNCI: bedrijven moeten bezig met reductieplannen

Op 13 maart presenteerde Martijn Broekhof, hoofd Energie en Klimaat VNCI, de implicaties van het klimaatakkoord en haar maatregelen voor de industriële bedrijven. Zijn conclusie: bedrijven, groot en klein, moeten beiden snel aan de slag.

Het uitbreiden van de SDE+ en het opzetten van een innovatiesubsidie zijn twee bouwstenen van het klimaatakkoord om projecten mogelijk te maken. Broekhof adviseert om alle mogelijke oplossingen te exploreren, ook de relatief dure maatregelen. Bedrijven zullen, waarschijnlijk vanaf 2020, verplicht worden om alle maatregelen met terugverdientijd binnen 5 jaar door te voeren.

Daarom doen bedrijven er goed aan in 2019 al bezig te gaan:
Q1: creeer bewustwording en zet een projectteam op
Q2: inventariseer het reductiepotentie binnen eigen organisatie en cluster t.o.v. de CO2-benchmark
Q3: stel een reductieplan op conform de richtlijnen
Q4: borg de uitvoering van het CO2 reductieplan; goedkeuring procedure

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: