Brandbrief voor ondersteuning energie-intensieve industrie

In een gezamenlijke brief aan de ministers Adriaansens (EZK) en Jetten (Klimaat), doen SBE en Groningen Seaports concrete en houdbare voorstellen voor ondersteuning van energie intensieve industrie.

De huidige energieprijzen brengen veel industriële bedrijven in de knel. Bij veel fabrieken wordt productie teruggeschroefd omdat er niet tegen concurrerende prijzen kan worden geproduceerd of omdat afnemers de prijs niet kunnen doorberekenen aan hun eigen klanten.

In de brief waarschuwen SBE en Groningen Seaports de ministers voor het gevaar van een domino-effect. Niet alleen de toekomst van individuele bedrijven staat op het spel, ook het voortbestaan van regionale- en nationale productieketens. Dit staat haaks op de industriebrieven van het kabinet over het belang van de industrie voor de brede welvaart en de onafhankelijkheid van andere landen.

Chemische industrie is duidelijk met elkaar verwerven; leidingen met producten lopen letterlijk van het ene terrein naar het andere terrein, waar deze worden ingebracht als grondstoffen. Verstoringen doordat productie stopt of wordt teruggeschakeld heeft daarom grote consequenties voor bedrijven die “aan dezelfde leidingen liggen”.

Met de onzekerheid die nu heerst bij de bedrijven dreigen investeringsplannen op de plank te blijven liggen. Voor het behouden van de Nederlandse industrie én het toewerken naar de ontwikkeling en verduurzaming zoals beschreven in de plannen van de Industrietafel Noord-Nederland is het essentieel dat er maatregelen genomen worden.

SBE en Groningen Seaports stellen een achttal maatregelen voor. Klik op deze link om de hele brief te lezen.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: