Industrie- en havengebied Delfzijl krijgt duurzaam industriewater

22 maart 2024 – Het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD) gaat ervoor zorgen dat het Industrie- en havengebied van Delfzijl industriewater krijgt, een duurzaam alternatief voor regulier drinkwater. 

De watervraag in Delfzijl groeit. Tegelijk staat als gevolg van klimaatverandering de beschikbaarheid van zoetwater onder druk. North Water, een joint venture van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater, is daarom bezig met het maken van een watertransitie. De omslag van drinkwatergebruik naar waterrecycling en productie van industriewater uit andere bronnen.

Op 15 maart heeft North Water met een coalitie met partners het project DWD aangekondigd. Een grootschalige reeks van projecten waarmee de duurzame watervoorziening voor Delfzijl wordt aangelegd.

Leiding voor industriewater van Garmerwolde naar Delfzijl
Als eerste wordt een leiding aangelegd vanuit de industriewaterzuivering in Garmerwolde naar het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Hiermee krijg de industrie in Delfzijl een duurzaam alternatief voor de toenemende watervraag, omdat dit industriewater op basis van oppervlaktewater uit het Eemskanaal wordt geproduceerd.

Pompstation en waterzuivering op Oosterhorn
Daarnaast bouwt North Water op haar locatie in Oosterhorn een industriewaterpompstation en een demiwaterzuivering. De pomp kan proceswater leveren. Via de demiwaterzuivering kan North Water demiwater aanbieden. Daarmee is straks ook levering van ‘industriewater op maat’ mogelijk.

Extra zuiveringsinstallatie op Oosterhorn
Door de toegenomen watervraag van industriële activiteiten neemt ook de hoeveelheid industrieel afvalwater toe. De huidige zuivering is gericht op zout afvalwater. Door deze uit te breiden met een afvalwaterzuivering voor zoet afvalwater beschikt het industrieterrein straks over afvalzuiveringsmogelijkheden over het volledige spectrum.

Deze nieuwe zuiveringsinstallatie wordt zo duurzaam mogelijk. Met de anaerobe zuiveringsmethode wordt bijvoorbeeld biogas geproduceerd. Ook wordt een membraanbioreactor gerealiseerd waarmee in de toekomst eventueel hergebruik van het gezuiverde afvalwater wordt vergemakkelijkt. Hiervoor heeft North Water een subsidie van € 1,5 miljoen ontvangen.

Distributieleidingnet op Oosterhorn
Tot slot wordt ook een nieuw distributieleidingnet in fasen gerealiseerd. Via deze ondergrondse ringleiding-infrastructuur wordt het proces- en demiwater geleverd aan de bedrijven en wordt het afvalwater ingenomen.

Alle installaties worden zo ontworpen dat ze in de toekomst verder uitgebreid kunnen worden. Daarvoor ontvangt North Water een subsidie van het Nationaal Programma Groningen (NPG, € 6,5 miljoen) en van het Joint Transition Fund (JTF, € 9,6 miljoen).

Symbolische start
Op vrijdag 15 maart hebben partijen hun handtekening onder dit samenwerkingsproject gezet, waarmee deze duurzame, toekomstgerichte industrie- en afvalwateroplossingen voor het industrie- en havengebied Delfzijl worden gerealiseerd. Inmiddels is een aantal bouwactiviteiten al van start gegaan.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: