Industrie geen stap verder met nieuwe stikstofwet

Het nieuwe wetsvoorstel, dat minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer,  moet helpen de impasse die ontstaan is rond stikstof te doorbreken.  Ondanks de 6 miljard die wordt uitgetrokken om het nieuwe stikstof beleid wettelijk vast te leggen, biedt de wet geen perspectief om de nieuwbouwplannen (meer dan 1 mrd en 1300 banen) in de Eemsregio mogelijk te maken.

Het lijkt dit kabinet maar niet te lukken om een duidelijke koers te varen bij de aanpak van problemen, met als gevolg grote onzekerheid bij bedrijven. Dat betekent concreet dat investeringen in nieuwe, schonere en duurzame productie op de plank blijven liggen. Daarnaast zorgt de huidige stikstofimpasse ook nog eens voor onzekere rechtssituaties bij bestaande bedrijven. Een zeer schadelijke cocktail voor het ondernemingsklimaat.

De industrie in het Noorden heeft vanaf 1990 de uitstoot van NOx met maar liefst 73% verminderd. Met de uitvoering van de maatregelen onder het klimaatakkoord daalt dat verder naar 81%. De industrie levert dan ook slechts een kleine bijdrage van enkele procenten aan de neerslag van stikstof op de Nederlandse natuur. Door verdere toepassing van de BBT zal de NOx uitstoot nog verder dalen.  Dat betekent dus dat  nieuwe investeringen met nieuwe technologie juist nodig zijn om  schoner en duurzamer te produceren.  Het huidig beleid, of beter het ontbreken daarvan, is daarom niet alleen slecht voor de bedrijven en de werkgelegenheid, maar ook voor de natuur, het milieu en niet als laatste het klimaat.

De oplossingen liggen voor de hand:

  1. Creëer ruimte voor de ontwikkeling van groene initiatieven met extern salderen.
  2. Waardeer nu de NOx reductie als gevolg van maatregelen in het kader van het klimaat akkoord en toepassing BBT. Dit compenseert nieuwe investeringen.
  3. Stel een drempelwaarde in voor ontwikkelingen met een depositie lager dan 1 mol/ha

Lees hier de brieven aan de Tweede Kamer.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: