Onderzoek naar Small Modular Reactor (SMR) in Drenthe

De provincie Drenthe wil meeliften op onderzoek van het Rijk naar een nieuw type kerncentrale: een Small Modular Reactor (SMR). Het provinciebestuur gaat een aanvraag doen naar een deel van het budget van 10 miljoen euro, dat het Rijk voor dergelijk onderzoek beschikbaar heeft.

Drenthe maakt op dit moment de toekomstplannen voor de energievoorziening in de provincie. Dat gas en licht betaalbaar moeten blijven, is daarbij een speerpunt. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt dat als we van fossiele brandstoffen af willen, we daarvoor alle vormen van energie nodig hebben, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Een kerncentrale heeft verschillende voorstanders in de Staten van Drenthe omdat het geen CO2 uitstoot. Ook kan het noodzakelijk zijn als aanvulling op zon en wind, want die zijn niet altijd voorhanden. Een traditionele kerncentrales is in Drenthe echter niet mogelijk. Daarvoor ontbreekt het benodigde koelwater. SMR’s gebruiken veel minder koelwater en hebben bovendien veel minder ruimte nodig dan de tot nog toe gangbare grote centrales.

Frans Alting over dit initiatief: “We weten dat we veel meer energie nodig hebben dan de elektriciteit uit zon en wind. Dan is het goed om gezamenlijk alternatieven zoals kernenergie te onderzoeken. Er zijn op dat gebied veel ontwikkelingen, zoals de SMR, een kleine centrale. We doen onszelf tekort als we dat bij voorbaat naast ons neerleggen, zeker als het ten koste gaat van het klimaat.”

In de provincie Groningen is kernenergie sinds de zomer van dit jaar ook bespreekbaar geworden. Gedeputeerde Johan Hamster heeft toegezegd om mee te werken aan een verkennend onderzoek. De omgevingswet van de provincie wordt voorlopig nog niet aangepast. Daarin staat dat er geen ruimte is voor kernenergie.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: