Column: Verslechtering van het ondernemingsklimaat draagt niet bij aan verbetering van HET klimaat

Tijdens deze verkiezingen slaan de partijen elkaar om de oren met de hoeveelheid CO2 die bespaard wordt met hun partijprogramma. Des te hoger het getal des te meer kiezers zal de gedachte zijn. Daarbij hoort ronkende taal als: “de vervuiler betaalt” of “energieslurpers” en dat ook nog eens voor de export!!

Natuurlijk begrijp ik dat de politiek vijanden nodig heeft om zich te kunnen profileren. Zo werkt het al enkele duizenden jaren. Het is een beproefde manier. Maar het voelt toch niet fijn als je van de industrie bent. En dat ben ik. Het is ook vreemd want diezelfde verfoeide industrie waar ik voor werk, is door dezelfde politiek tijdens de coronacrisis bestempeld als “vitale sector”. Bedrijven die koste wat het kost door moeten blijven draaien, omdat het stilleggen van productie leidt tot een nog grotere crisis. Je moet er toch ook niet aan denken dat juist nu het stroom uit zou vallen, het internet platgaat en ingrediënten voor voeding, medicijnen of ontsmettingsmiddelen niet geleverd kunnen worden.

De energie die de industrie gebruikt en de emissies die dat tot gevolg heeft, zijn dus niet voor niets. Er worden producten gemaakt die we dagelijks gebruiken. Het maakt ons leven gemakkelijker, veiliger of gezonder. En ja, veel daarvan wordt geëxporteerd. Dat levert geld op dat in de partijprogramma’s weer verdeeld kan worden. Kortom net als een onderwijzer, een verpleger of een politieagent zijn het de werknemers in de industrie die onze maatschappij laten draaien. En juist omdat de industrie een essentieel onderdeel uitmaakt van onze maatschappij, is het ook zo belangrijk dat we duurzaam gaan produceren. Dat lukt op een aantal punten steeds beter maar er zijn echt nog grote stappen te maken. Een goed klimaatbeleid met industriebeleid is daarvoor een absolute noodzaak.

Goed klimaatbeleid is best complex. Dat blijkt ook uit een aantal partijprogramma’s met buiten proportionele lastenverzwaring waardoor het onmogelijk wordt concurrerend in Nederland te produceren. Dat scheelt een hoop CO2-uitstoot… in ons land. En hoewel ons eigen straatje is schoongeveegd en de Urgenda-doelstellingen behaald worden, schieten de partijen elk doel voorbij. Want door het om zeep helpen van de meest efficiënte industrieën in ons land wordt een vaak veel meer vervuilende import gestimuleerd. Ergo, er wordt netto veel meer CO2 uitgestoten in de wereld. Veel politici verwarren een goed klimaatbeleid met het verslechteren van het ondernemingsklimaat. Denk dus goed na als u gaat stemmen.

Directie & Beleid

Frans Alting

Directeur

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: