11 miljoen naar projecten groene chemie en energie

Het Waddenfonds gaat 11 miljoen bijdragen aan vijf grootschalige projecten in de groene chemie en groene energie. Maar liefst vier van deze projecten vinden plaats in en rondom het Chemiepark Delfzijl.

Groene waterstof
Om waterstof op grote schaal te produceren uit hernieuwbare energiebronnen, waar dit normaal middels energie uit aardgas gebeurt, investeren FCH-JU, Nouryon en Gasunie in een waterstofinstallatie. In een gerelateerd project ontwikkelt Groningen Seaports een nieuwe waterstof-backbone onder het chemiepark waar zes bedrijven aan worden gekoppeld.

Restwarmte en biomassa
Door uitwisseling van restwarmte tussen bedrijven te stimuleren middels het aanleggen van een restwarmteleiding gaat Groningen Seaports verdere ketenintegratie stimuleren. In het vierde project wordt Photanol ondersteund in haar project om in Delfzijl biomassa te produceren dat als grondstof voor de chemie kan dienen.

Door de bijdrage van het Waddenfonds wordt er gecombineerd 44 miljoen geïnvesteerd binnen de vier verduurzamingsprojecten

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: