Plan voor ’s werelds grootste waterstoffabriek op zee boven Groningen

Het ministerie van EZK heeft een gebied in de zee boven de Waddeneilanden aanwezen als voorkeurslocatie voor een waterstoffabriek op zee. In dit windenergiegebied wordt een windpark aangelegd waarmee vanaf 2031 500 Megawatt aan elektrolysecapaciteit kan worden opgewekt voor de geplande fabriek.

De fabriek komt volgens RTV Noord naast windenergiegebied 7 te liggen (zie onderstaande kaart), waar ook een nieuw windpark gepland staat.

De locatie is gekozen omdat er mogelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande gasleidingen en er een goede aansluiting mogelijk is op het waterstofnetwerk op land.

Het ministerie gaat nu samen met de regio aan de slag om een aantal zaken verder uit te werken, zoals de aanlanding van de waterstofleiding, de veiligheid van de productie en de ecologische effecten. Als dat rond is, wordt een tender uitgeschreven.

Gasunie had al plannen voor een waterstofnetwerk op zee. Noordgastransport heeft eerder al aangegeven klaar te zijn voor het transport van groene waterstof van de Noordzee naar land via hun uitgebreide gasnetwerk.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: