Natuurvergunning voor staalfabriek Van Merksteijn

De natuurvergunning voor de staalfabriek die Van Merksteijn in de Eemshaven wil bouwen is definitief binnen. Een flinke overwinning voor het concern uit Almelo die hier ruim 4 jaar op heeft moeten wachten.

Lange tijd dreigde de stikstofcrisis roet in het eten te gooien. Volgens het Twentse staalbedrijf is de uitstoot van de fabriek erg laag maar komen er bij de bewerking van staal altijd stikstofoxiden vrij. Een oplossing werd gevonden door stikstofruimte te kopen van een boerenbedrijf in Friesland.

Afgelopen jaar heeft de Provincie de nieuwe vergunningsaanvraag die Van Merksteijn heeft ingediend goedgekeurd. Eerder deze week meldde de Provincie dat hier geen bezwaren tegen zijn ingediend en dat de vergunning definitief wordt toegewezen.

Vervolgstappen

Met de vergunning in de hand gaat het concern beginnen aan de andere vergunningstrajecten en zal er worden gewerkt aan het rondkrijgen van de financiering. Bij de bouw is 270 miljoen euro gemoeid.

Positieve impact op regio en klimaat

Van Merksteijn wil in de Eemshaven staalschroot smelten en verwerken tot walsdraad voor met name hekwerk en betonbewapening. Eenmaal operationeel zal de fabriek 450 directe en indirecte arbeidsplaatsen opleveren.

De fabriek krijgt een capaciteit om 600.000 ton schroot te recyclen. Nu wordt dit staal uit Nederland over de hele wereld verscheept. De CO2-besparing door deze transportbewegingen te voorkomen is daarom groot. In tegenstelling tot veel buitenlandse recyclers zal de fabriek in de Eemshaven vooral draaien op groene stroom. De komst van de fabriek levert daarom mondiaal een flinke winst op voor het klimaat.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: